Bezpečnost potravin

Padesát výzkumných projektů analyzuje bezpečnost geneticky modifikovaných organismů

Vydáno: 19. 4. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

Evropská komise zveřejnila kompendium výsledků výzkumných studií provedených v minulých deseti letech a financovaných Evropskou unií.

Geneticky modifikované organismy (GMO) mohou napomoci v boji s podvýživou, zvláště v méně rozvinutých zemích, stejně jako zvýšit výtěžky a urychlit přizpůsobení plodin klimatickým změnám. Stále však potřebujeme silné bezpečnostní záruky, které zabrání potenciálnímu riziku. Evropská komise zveřejnila kompendium výsledků výzkumných studií provedených v minulých 10 letech a financovaných Evropskou unií.
Publikace má za cíl rozšířit zjištění mezi vědce, kontrolní orgány a veřejnost. Většina z padesáti výzkumných projektů se zabývala potenciálním dopadem GMO na životní prostředí a na zdraví zvířat a člověka. Týkaly se následujících oblastí:
  • nástroje a metody detekování GMO v potravinách a krmivu,
  • hodnocení potenciálního dopadu geneticky modifikovaných potravin na zdraví,
  • zlepšování plodin genetickou modifikací (např. zvyšování rezistence vůči patogenům, jako jsou houby, viry či hlístice),
  • zlepšování udržitelnosti zemědělství zvýšením efektivity využití dusíku plodinami,
  • řízení genového toku, přenosu genů a koexistence GMO a nemodifikovaných organismů,
  • hodnocení dopadu GMO na biodiverzitu.
Projekty získaly od EU 200 mil. EUR. Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli se sešel se zástupci dvou nevládních organizací (Greenpeace a Avaaz), kteří mu předali petici, v níž se více než 1 mil. Evropanů podepsal pod žádost o moratorium na zavádění geneticky modifikovaných plodin do Evropy a vytvoření nezávislého, etického, vědeckého orgánu, který by zkoumal dopad geneticky modifikovaných plodin a určoval jejich regulace. Dalli prohlásil, že petici bere velmi vážně a připomněl, že balíček opatření, který Komise přijala v červnu 2010, přivede rozhodování o GMO blíže k lidem, jelikož členské státy budou moci rozhodovat o pěstování GMO, a v případě pochybností o jejich bezpečnosti je omezovat či zakazovat.
EUROPOLITICS Environment, 38, 2010, č. 802, s. 10
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 21, 2011, č. 1, s. 41–42