Bezpečnost potravin

Oznamovací povinnost – materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Vydáno: 31. 3. 2021
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Foto: Shutterstock

Podle § 26 odst. 5 a 6 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.

Přílohy