Bezpečnost potravin

Oznámení společnosti HERO o závadné dětské kaši

Vydáno: 11. 6. 2010
Autor: berankova1

 Informace o závadné dětské kaši Sunarka nemléčná kaše s osmi cereáliemi a medem.

Sunarka s osmi cereáliemi a medem
Oznámení společnosti HERO o závadné dětské kaši:
Vážení spotřebitelé, pokud jste zakoupily výrobek Sunarka nemléčná kaše s osmi cereáliemi s expirací 02. 07. 2010, tak Vás žádáme o jeho vrácení zpět výrobci na adresu Hero Czech s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5.

Společnost HERO Vám poskytne náhradní výrobek nebo vrátí peníze, za které jste daný výrobek zakoupily. Samozřejmě Vám budou uhrazeny i veškeré náklady se zasláním do společnosti HERO.

Důvodem stažení výrobku je nevyhovující kvalita (překročení limitu obsahu aflatoxinu B1 dle Nařízení Komise ES č. 1881/2006) u této šarže výrobku, datum expirace výrobku 02.07.2010.

V případě dotazů kontaktujte bezplatnou infolinku:
ČR Tel.: 800 201 102
SR Tel.: 800 606 005

Společnost Hero Czech s.r.o. se omlouvá za způsobené obtíže.
Zdroj: Společnost Hero Czech s.r.o.