Bezpečnost potravin

Oznámení o předběžných informacích k připravovaným otevřeným tendrům EFSA

Vydáno: 16. 2. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejné zakázky v oblasti komunikace o riziku a pohodě zvířat

Na elektronickém tržišti EU byly zveřejněny dvě oznámení o předběžných informacích (PIN) o připravovaných otevřených výzvách (veřejné zakázky) EFSA:

A)     Cestovní mapy pro opatření týkající se komunikace o rizicích založené na důkazech v systému bezpečnosti potravin EU (Ref: OC/EFSA/ED/2022/01)

Cíl: vypracovat plán opatření pro komunikaci o rizicích založenou na důkazech v systému bezpečnosti potravin EU poskytnutím doporučení pro výzkumné priority na podporu provádění komunikace o rizicích v souladu se zásadami definovanými v nařízení o transparentnosti (2019/1381);

Více informací najdete zde: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A59380-2022%3ATEXT%3AEN%3AHTML

B)     Vypracování cestovních map pro opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat: Nové metodiky hodnocení rizik a harmonizované údaje o dobrých životních podmínkách zvířat v EU (ref.: OC/EFSA/ED/2022/02).

Cíl: vypracovat plán opatření v oblasti hodnocení rizik v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a definovat víceletou strategii pro jeho provádění.

Více informací najdete zde: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A70237-2022%3ATEXT%3AEN%3AHTML

Odhadovaná celková hodnota každého plánu je 0,5 mil. EUR.

Upozorňujeme, že předpokládané datum zveřejnění oznámení o zakázce je 30. 04. 2022.

Více informací o konkrétních cílech a popisu obou veřejných zakázek naleznete na elektronickém tržišti EU (TED) na výše uvedených odkazech, případně k ni přistoupíte prostřednictvím webu EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders).

Zdroj: EFSA