Bezpečnost potravin

Oxid titaničitý (E171) není považován za bezpečný při použití jako přídatná látka

Vydáno: 6. 5. 2021
Autor: KM EFSA

EFSA publikoval aktualizované hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky E171.

Na základě žádosti Evropské komise z března 2020 úřad EFSA aktualizoval své hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky oxid titaničitý (E171).

Aktualizované hodnocení reviduje výstupy z předchozího hodnocení publikovaného v roce 2016, které zdůraznilo potřebu dalšího výzkumu k získání chybějících dat.

Prof. Maged Younes, předseda Panelu pro potravinářské přídatné látky a aromata (FAF) říká: „Berouc v úvahu všechny dostupné vědecké studie a data, dospěl Panel k závěru, že oxid titaničitý nemůže být nadále považován za bezpečný, při použití jako potravinářská přídatná látka. Zásadní pro tento závěr je, že nemůžeme vyloučit obavy z genotoxicity po konzumaci částic TiO2. Absorpce částic orálně přijatého TiO2 je nízká, nicméně mohou se kumulovat v těle“.

Hodnocení bylo provedeno v souladu s přísnou metodikou a po zvážení tisíců studií, včetně nových vědeckých důkazů a dat o nanočásticích, které byly získány od předchozího hodnocení v roce 2016. Vědci EFSA poprvé k hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky použili vodítka Vědeckého výboru EFSA pro nanotechnologie. TiO2 obsahuje až 50 % nanočástic (tj. částic menších, než 100 nm), kterým může být konzument exponován.

Hodnocení genotoxicity
Genotoxicita je schopnost chemické látky zničit DNA, buněčný genetický materiál. Genotoxicita může vést ke karcinogenním účinkům, proto je nezbytné posoudit genotoxický potenciál látky před přijetím závěru o její bezpečnosti.

Prof. Mattew Wright, člen FAF Panelu a předseda Pracovní skupiny EFSA pro E171 říká: „Ačkoliv nebyly důkazy pro genotoxické účinky nezvratné, na základě nových dat a vylepšených metod jsme nemohli zcela vyloučit obavy z genotoxicity a následně stanovit bezpečnou úroveň denního příjmu jako potravinářské přídatné látky.“

Manažeři rizika v Evropské komisi a členských státech EU byli informováni o závěrech EFSA a budou zvažovat vhodné kroky k zajištění bezpečnosti spotřebitelů.

 

Zdroj: EFSA