Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Oxid titaničitý (E171) není považován za bezpečný při použití jako přídatná látka do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Oxid titaničitý (E171) není považován za bezpečný při použití jako přídatná látka

Vydáno: 6.5.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA publikoval aktualizované hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky E171.

Na základě žádosti Evropské komise z března 2020 úřad EFSA aktualizoval své hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky oxid titaničitý (E171).

Aktualizované hodnocení reviduje výstupy z předchozího hodnocení publikovaného v roce 2016, které zdůraznilo potřebu dalšího výzkumu k získání chybějících dat.

Prof. Maged Younes, předseda Panelu pro potravinářské přídatné látky a aromata (FAF) říká: „Berouc v úvahu všechny dostupné vědecké studie a data, dospěl Panel k závěru, že oxid titaničitý nemůže být nadále považován za bezpečný, při použití jako potravinářská přídatná látka. Zásadní pro tento závěr je, že nemůžeme vyloučit obavy z genotoxicity po konzumaci částic TiO2. Absorpce částic orálně přijatého TiO2 je nízká, nicméně mohou se kumulovat v těle“.

Hodnocení bylo provedeno v souladu s přísnou metodikou a po zvážení tisíců studií, včetně nových vědeckých důkazů a dat o nanočásticích, které byly získány od předchozího hodnocení v roce 2016. Vědci EFSA poprvé k hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky použili vodítka Vědeckého výboru EFSA pro nanotechnologie. TiO2 obsahuje až 50 % nanočástic (tj. částic menších, než 100 nm), kterým může být konzument exponován.

Hodnocení genotoxicity
Genotoxicita je schopnost chemické látky zničit DNA, buněčný genetický materiál. Genotoxicita může vést ke karcinogenním účinkům, proto je nezbytné posoudit genotoxický potenciál látky před přijetím závěru o její bezpečnosti.

Prof. Mattew Wright, člen FAF Panelu a předseda Pracovní skupiny EFSA pro E171 říká: "Ačkoliv nebyly důkazy pro genotoxické účinky nezvratné, na základě nových dat a vylepšených metod jsme nemohli zcela vyloučit obavy z genotoxicity a následně stanovit bezpečnou úroveň denního příjmu jako potravinářské přídatné látky.“

Manažeři rizika v Evropské komisi a členských státech EU byli informováni o závěrech EFSA a budou zvažovat vhodné kroky k zajištění bezpečnosti spotřebitelů.

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021