Bezpečnost potravin

Ovoci a zelenině se daří najít cestu k dětem do škol. Ministerstvo zemědělství úspěšně čerpá evropskou dotaci

Vydáno: 12. 1. 2016
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 12. 1. 2016.

Ministerstvu zemědělství se úspěšně daří čerpat evropskou dotaci do projektu Ovoce a zelenina do škol. Může totiž využívat i peníze určené původně jiným členským státům, které je vyčerpat nedokázaly. Čeští školáci tak dostali navíc zdarma v loňském školním roce zeleninu a ovoce za 64 milionů korun (celková výše podpory byla 190 milionů), v letošním za 47 milionů (celková výše podpory dle odhadu 194 milionů). Na dnešní tiskové konferenci Ministerstvo zemědělství také oznámilo, že podá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek přímých plateb zemědělcům (tzv. kontrola podmíněnosti), kterou požaduje Evropská komise.

 „Projekt Ovoce a zelenina do škol seznamuje děti s různými druhy ovoce a zeleniny, zároveň u nich podporuje zdravé životní návyky a zpestřuje jejich školní svačiny. Je také prevencí před obezitou. Jsem proto opravdu rád, že projekt úspěšně organizujeme už několik let a navíc, že můžeme využívat i dotace původně přidělené jiným evropským státům, které nejsou tak úspěšné v jejich využívání jako my nebo je vůbec nevyužívají,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ve školním roce 2014/2015 šlo na projekt 190 milionů korun, z toho 150 milionů hradila EU a Česká republika přispěla 40 miliony korun.

 „Ve školním roce 2015/2016 snížila EU podporu na 134 milionů korun, a proto Česká republika navýšila svůj příspěvek na 60 milionů, aby tak děti mohly dostat stejné množství ovoce a zeleniny jako v předchozím roce,“ uvedl Jurečka.

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády, která mimo jiné zvyšuje podíl českého ovoce a zeleniny v projektu na 40 %, aby více podpořilo místní produkci a pěstitele. V současné době pochází z ČR přibližně 29 % ovoce a zeleniny.

Projekt Ovoce a zelenina do škol spustila EU v roce 2009. Je určený dětem z  prvního stupně základních škol. Školy i děti dostávají ovoce a zeleninu zdarma.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v listopadu 2015 kontrolovala bezpečnost a jakost potravinových balíčků v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Všechny vzorky byly vyhovující, výsledky tak dokázaly dobrou kvalitu dodávaných potravin.

Souhrnná čísla o projektu Ovoce a zelenina do škol

školní rok

počet škol zapojených do projektu

počet žáků zapojených do projektu

celková částka podpory na projekt

% čerpání

limit na žáka

množství dodaných produktů

 

 

 

%

 Kč

ks

2009/2010

2 883

323 431

72 718 162,00

95,72

224,75

7 509 310

2010/2011

3 143

370 241

89 116 000,00

99,15

240,00

9 900 496

2011/2012

3 243

387 176

91 227 292,00

98,52

234,00

10 542 253

2012/2013

3 364

416 670

139 778 645,00

99,13

333,00

13 111 327

2013/2014

3 530

456 233

144 665 795,88

99,23

315,00

14 711 642

2014/2015

3 741

509 030

190 514 658,56

96,38*

333,00

16 912 064

2015/2016

3 810

539 747

194 212 327,56

318,30

* Číslo se bude ještě navyšovat 

ČR od roku 2012/2013 žádá o navýšení prostředků z rozpočtu EU a daří se jí je čerpat.

školní rok

Nárok podpory ČR z EU

Navýšení

Celková podpora z EU

Podpora ČR

Celková částka podpory na projekt

 

Kč  

Kč  

2009/2010

53 084 258

53 084 258

19 633 904

72 718 162

2010/2011

52 630 971

52 630 971

36 485 029

89 116 000

2011/2012

49 823 774

49 823 774

41 403 518

91 227 292

2012/2013

51 267 135

50 771 276

102 038 411

37 740 234

139 778 645

2013/2014

49 373 928

56 232 103

105 606 031

39 059 765

144 665 796

2014/2015

85 700 050

64 814 609

150 514 659

40 000 000

190 514 659

2015/2016

86 662 445

47 549 882

134 212 328

60 000 000

194 212 328

2016/2017

84 437 687

 

 

 

 

 

Kontroly podmíněnosti

Ministerstvo zemědělství chystá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) přímých plateb. Podle Evropské komise v letech 2010 až 2013 MZe nedostatečně kontrolovalo dodržování některých pravidel pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Proto Komise požaduje vrácení přibližně 810 milionů korun (více než 29 milionů eur), které už byly vyplaceny zemědělcům. Ministerstvo zemědělství s tímto stanoviskem nesouhlasí.

Audit Evropské komise například namítá, že inspektoři České plemenářské inspekce nekontrolovali, zda mají zemědělci aktualizovaný stájový registr prasat, skotu, ovcí a koz, případně, zda zemědělci včas hlásili přesuny zvířat. Podle Ministerstva zemědělství však byl způsob hospodaření v řadě připomínkovaných bodů v souladu s evropskými předpisy. MZe obhájilo svůj postup v některých bodech, které Komise původně také považovala za sporné. Například, že se v České republice nedostatečně chrání pastviny, přičemž se podařilo prokázat, že plochy pastvin naopak rostly.

Sankce nebude mít v žádném případě dopad na zemědělce, nebudou muset vracet již vyplacené dotace a do budoucna nezpůsobí nižší sazby vyplácených podpor.

Přímé platby jsou jednou z nejdůležitějších dotací v zemědělství. Celková výše pro Českou republiku dosáhla v roce 2013 přibližně 23 miliard korun. Sankce za chyby v systému kontrol podmíněnosti padají napříč Evropou. Například jen v roce 2015 projednávala Evropská komise podobné případy Itálie (navrhovaná sankce 45 milionů eur) nebo Francie (navrhovaná sankce 129 milionů eur).

Co je Cross Compliance – kontrola podmíněnosti

Politika podmíněnosti je vazba mezi většinou plateb v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) a dodržováním určitých pravidel z oblasti životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Pokud zemědělec tyto požadavky a normy nedodržuje, mohou být jeho platby v rámci SZP sníženy nebo v krajních případech i zrušeny. Dále na něj mohou být uvaleny sankce podle příslušných směrnic a nařízení.

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe