Bezpečnost potravin

Otevřeně o nanopotravinách

Vydáno: 25. 5. 2010
Autor:

Online vydání časopisu “Bite” Úřadu pro potraviny ve Velké Británii.

Pod názvem “Bite” zahájil Úřad pro potraviny ve Velké Británii (Food Standards Agency, FSA) vydávání čtvrtletního časopisu, ve kterém se bude FSA zaměřovat na aktuální problematiky související s potravinami. Druhé číslo uvedeného časopisu je věnováno problematice nanotechnologie.
Časopis poskytuje obecný přehled o nanotechnologii – technologii, která vede k začleňování zpracovaných (engineered) nanočástic do potravin a ke změně charakteru potravinářského obalu a výroby potravin.
Autoři článků jsou experti, kteří se dívají na vývoj této technologie ze všech úhlů, tj. z hlediska komerčního, řízení (vládního) a regulace. Potraviny prodávané ve Velké Británii a Evropě musí být bezpečné. Vědci diskutují o opatřeních, která se budou muset zavést dříve, než budou výrobky obsahující zpracované nanočástice povoleny pro uvedení na trh.
Ve speciálním “Bite round table” diskutují zástupci Which?, the Soil Association, vědeckého sektoru a FSA o možném prospěchu, nevýhodách a nebezpečích nanotechnologie a o tom, zda její použití je vůbec zapotřebí. Časopis Bite (léto 2010) je v příloze.
 
Příloha: Nanofoods unwrapped (Otevřeně o nanopotravinách. Nanotechnologie je připravena transformovat budoucnost potravin. Máme to vítat nebo se obávat? (pdf, 3,48 MB, 32 stran)