Bezpečnost potravin

Otevřená plenární zasedání EFSA jsou pro vědce vítanou iniciativou

Vydáno: 13. 2. 2013
Autor: berankova1

EFSA otevírá další vědecké mítinky pozorovatelům.

Vědecké panely  a vědecký výbor EFSA otevřely svá plenární zasedání, čímž umožnily zainteresovaným skupinám nahlédnout a porozumět tomu, jak probíhá v EFSA vědecké hodnocení rizik, a spolupracovat s vědeckými experty Úřadu.

Setkání vědeckého výboru, které se konalo 5.-6. 2. 2013, se zúčastnilo množství pozorovatelů ze zainteresovaných organizací. Dalším otevřeným setkáním byl plenární mítink Vědeckého panelu pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy a  aromatické látky (Panel CEF), kterého se zúčastnila řada zástupců průmyslu, akademické obce a orgánů veřejného zdraví.

Další mítinky, které  jsou  otevřené  pozorovatelům, jsou mítink Vědeckého panelu pro dietetické výrobky, výživu a alergie (Panel NDA) 20.-22. března 2013 a mítink Vědeckého panelu pro geneticky modifikované organizmy (Panel GMO)  17.-18. dubna 2013.  

Registrace pro zájemce:  

Zdroj:  EFSA