Bezpečnost potravin

Ošetření olivovníků k redukci symptomů způsobených bakterií Xylella

Vydáno: 3. 5. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA posuzoval účinnost ošetření olivovníků proti X. fastidiosa.

Ošetření testovaná na olivovnících v oblasti Apulie zmírňují příznaky choroby způsobené bakterií Xylella fastidiosa, nevedou však k eliminaci patogena z infikovaných rostlin.

K tomuto závěru dospěl úřad EFSA na základě hodnocení účinnosti ošetření olivovníků proti X. fastidiosa. Zjištění potvrzují zkušenosti z dalších částí světa, kde X. fastidiosa působí dalekosáhlé ztráty a kde se rovněž nepodařilo nalézt ošetření k odstranění patogena z rostlin pěstovaných v polních podmínkách.

Rostlinolékaři EFSA hodnotili výzkum prováděný mimo Apulii dvěma vědeckými týmy – z University of Foggia a z Consiglio per la ricerca v Agricoltura e l’ANALISI dell’economia agraria (CREA) v Casertě. Odborníci zkoumali také ošetření používaná v jiných oblastech k ochraně rostlin (olivovníků, citrusů, jabloní, hrušní a révy vinné) proti bakteriálním infekcím.

Vědci z Foggie ošetřovali infikované olivovníky několika bioaktivními sloučeninami, které aplikovali po silném prořezání stromů. Pět měsíců po aplikaci byl zaznamenán intenzivní růst nových výhonů nesoucích listy, které nevykazovaly žádné příznaky napadení. Ošetřené stromy také poskytly vysokou sklizeň.

Tým vědců z CREA zaznamenal pozitivní výsledky po použití komerčního produktu obsahujícího zinek, měď a kyselinu citronovou – všechny ošetřené rostliny přežily léto 2015 i následnou zimu.

Podle Vědeckého panelu pro zdraví rostlin (PLH Panel EFSA) by bylo předčasné vyvozovat z těchto experimentálních výsledků závěry o dlouhodobé účinnosti ošetření. Teprve pokusy prováděné v průběhu několika vegetačních období mohou poskytnout spolehlivé údaje o dlouhodobé účinnosti těchto ošetření, uvádí se v prohlášení PLH.

Také vědci poukazují na nutnost opakování pokusů minimálně v průběhu jednoho vegetačního období. Podle nich bylo cílem testů posoudit účinnost ošetření se zaměřením spíše na potlačení symptomů choroby než na eliminaci patogena z napadených olivovníků.

Odborníci PLH zdůrazňují, že rozsáhlý výzkum chorob jiných plodin, jako je Piercova choroba révy vinné, ukazuje, že tato ošetření mohou zlepšit zdravotní stav rostlin – zejména v kombinaci s agrotechnickými opatřeními, nemohou však rostliny vyléčit nebo zabránit infekci bakterií Xylella.

Poukazují také na možný přínos ošetření spočívající v prodloužení životnosti olivovníků, zejména v apulijské ochranné zóně, kde je rozšířen kmen CoDiRO bakterie X. fastidiosa, a podporují potřebu dalšího studia v této oblasti.

Zdroj: EFSA