Bezpečnost potravin

Oříškové čokolády a mykotoxiny

Vydáno: 11. 7. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Šetření d-Testu neodhalilo přítomnost mykotoxinů a plísní v oříškových potravinách.

Častým důvodem pozastavení potravinářských výrobků v potravinách jsou plísňové jedy – mykotoxiny, kterých se nelze zbavit pouhým odstraněním viditelné plísně, a které mohou vyvolávat alergie, dýchací problémy či poškození jater nebo ledvin. Zdrojem plísní a mykotoxinů bývají mj. nejrůznější oříšky. Časopis d-Test provedl analýzu deseti oříškových čokolád, ale kontaminaci neodhalil. Je to příznivá zpráva, která svědčí o tom, že se plesnivé oříšky z exotických zemí do EU nedostávají, jsou zachycovány již na hranicích EU.

Citovaný článek se zabývá problematikou mykotoxinů a jejich výskytu v nejrůznějších potravinách.

d-Test, 2012, č. 7, s. 12-18

A-Z slovník pro spotřebitele:  Mykotoxiny
                                               Plísně