Bezpečnost potravin

Orgány ochrany veřejného zdraví provedly kontroly v provozovnách stravovacích služeb

Vydáno: 26. 7. 2022
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví

V období června 2022 provedly orgány ochrany veřejného zdraví 2097 kontrol ve 2067 provozovnách stravovacích služeb. V souvislosti s těmito kontrolami bylo navrženo 415 finančních sankcí ve výši 1 195 700 Kč.

Z celkového počtu uskutečněných kontrol bylo provedeno 1409 v rámci plánovaného státního zdravotního dozoru, 123 kontrol bylo provedeno na základě podnětů spotřebitelů nebo jiných orgánů státní správy, 35 kontrol bylo provedeno v souvislosti se šetřením podezření na zdravotní potíže spojené s konzumací potravin. V neposlední řadě 27 kontrol bylo provedeno za účelem ověření splnění nařízených opatření či odstranění závad.

Na základě výše uvedených kontrolních zjištění bylo za červen 2022 navrženo 415 finančních sankcí ve výši 1 195 700,- Kč a uloženo 102 opatření. Nejčastějším opatřením uloženým za toto období bylo nařízení provedení sanitace provozovny a to ve 44 případech. Pozastavení výkonu činnosti bylo nařízeno ve 13 případech a uzavření provozovny do odstranění nedostatků bylo nařízeno ve 4 případech.

V souvislosti s těmito kontrolami v tomto období bylo rovněž analyzováno 639 vzorků pokrmů nebo potravin. Jako nevyhovujících bylo zhodnoceno 246 vzorků.

Informace o konkrétních případech zjištění nejzávažnějších porušení právních předpisů a hygienických požadavků na provoz stravovacích služeb jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Foto: HSHMP