Bezpečnost potravin

Organizace zemědělského a potravinářského výzkumu v USA

Vydáno: 4. 2. 2006
Autor:

Přehled národních programů zemědělského a potravinářského výzkumu v USA zajišťovaného ministerstvem zemědělství (USDA).

Výzkum financovaný americkým ministerstvem zemědělství, který se provádí ve Středisku pro zemědělský výzkum (USDA-ARS),  je organizován do 22 národních programů a realizuje se prostřednictvím více než 1200 výzkumných projektů.

 

Přehled národních programů zemědělského výzkumu v USA

 

Sekce: výživa, bezpečnost a kvalita potravin

* Výživa člověka

* Bezpečnost potravin (rostlinné a živočišné produkty)

* Kvalita a využití zemědělských produktů

 

Sekce: živočišná produkce a ochrana zvířat

* Produkce živočišných potravin

* Zdraví zvířat

* Veterinární, lékařská a městská entomologie

* Prospívání zvířat a systémy regulace stresu

* Akvakultura

 

Sekce: přírodní zdroje a systémy udržitelného zemědělství

* Kvalita a management vodních zdrojů

* Management přírodních zdrojů

* Kvalita vzduchu

* Globální změny

* Pastevectví, pastviny, píce

* Chlévská mrva a využití odpadních produktů

* Systémy integrovaného zemědělství

* Bioenergie a alternativy energie

 

Sekce: rostlinná produkce a ochrana rostlin

* Genetické zdroje rostlin, mikroorganismů a hmyzu, genomika a genetická zdokonalení

* Rostlinné biologické a molekulární procesy

* Nemoci rostlin

* Ochrana a karanténa plodin

* Rostlinná produkce

* Alternativy metylbromidu

 

USDA-ARS