Bezpečnost potravin

Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1323 pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách

Vydáno: 18. 10. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství požádalo EK o opravu jednotky (správně mg/kg) pro hodnoty ML kadmia.

Dne 11. 8. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise (EU) 2021/1323, které se týká maximálních limitů kadmia v určitých potravinách. Tímto nařízením došlo ke změně nařízení č. 1881/2006 o maximálních limitech (ML) některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ML pro kadmium.

V publikovaném nařízení 2021/1323 je však pro hodnoty ML kadmia uvedena chybná jednotka: µg/kg čerstvé hmotnosti. Správně mají být hodnoty maximálních limitů pro kadmium vyjádřeny v mg/kg čerstvé hmotnosti.

Ministerstvo zemědělství požádalo Evropskou komisi o opravu této chyby.
Evropská komise zveřejnila Opravu nařízení 2021/1323.

 

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, EUR-Lex

Foto: Shutterstock