Bezpečnost potravin

Opiové alkaloidy v máku: aktualizace hodnocení

Vydáno: 28. 5. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA aktualizoval hodnocení rizik opiových alkaloidů v máku pro spotřebitele.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktualizoval hodnocení rizik opiových alkaloidů v máku, které opět potvrzuje mnohá předchozí zjištění, včetně množství těchto látek, které je bezpečné pro konzumaci. Při posledním hodnocení došlo k rozšíření údajů, které by měly být zohledněny při zvažování možného rizika pro spotřebitele.  

V předchozím hodnocení EFSA, zveřejněném v roce 2011, byla na základě obsahu morfinů v máku stanovena bezpečná úroveň – nebo také akutní referenční dávka (Acute Reference Dose – ARfD) na 10 μg/kg tělesné hmotnosti.  

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby aktualizoval stanovisko a zohlednil přitom nové údaje o obsahu alkaloidů v máku, které byly EFSA poskytovány od roku 2011.  

Poslední stanovisko potvrzuje bezpečnou úroveň příjmu 10 μg/kg tělesné hmotnosti, tentokrát však jako „skupinu ARfD“, která kromě morfinu zohledňuje při výpočtu dietární expozice také obsah kodeinu. Je to proto, že nová data ukazují, že u některých vzorků máku na evropském trhu může být koncentrace kodeinu vyšší než koncentrace morfinu.  

Bezpečná úroveň může být překročena spotřebiteli, kteří zkonzumují velké množství semen nebo potraviny obsahující nezpracovaný mák. Vzhledem k malému počtu údajů o potravinách obsahujících mák poukázal Vědecký panel EFSA pro kontaminanty v potravním řetězci (CONTAM) na nejistoty v odhadech expozice.  

Panel také uvádí, že jednotlivými kroky při zpracování potravin, jako je mytí, tepelné ošetření a mletí, se může snížit obsah alkaloidů v makových semenech o 25 až 100 %.  


Nedostatky v údajích

Při hodnocení byly brány v úvahu také údaje o dalších alkaloidech přítomných v máku – thebainu, oripavinu, noscapinu a papaverinu. Pro tyto látky nemohlo být provedeno celkové hodnocení rizik, ale Panel CONTAM indikoval, že dietární expozice thebainu může představovat zdravotní riziko. K objasnění jsou zapotřebí další údaje, zejména o toxicitě této látky.  


Co je akutní referenční dávka?

Akutní referenční dávka (ARfD) je odhad množství látky v potravině – běžně vyjádřeného na základě tělesné hmotnosti (mg/kg nebo μg/kg tělesné hmotnosti), které může být  konzumováno během 24 hodin nebo méně bez zřetelných zdravotních rizik pro spotřebitele.  


Stručně: opiové alkaloidy v máku 
 

  • Maková semena jsou získávána z máku setého (Papaver somniferum). Latex (mléčná šťáva) máku setého obsahuje až 80 alkaloidů, včetně morfinu a kodeinu, které se po generace používaly k léčbě silných bolestí, jsou však také zneužívány.
  • Semena jsou používána jako potravina a k produkci jedlého oleje.
  • V některých zemích střední a východní Evropy je mák tradičně používán v chlebu, jemném pečivu a dezertech.
  • Maková semena obvykle neobsahují opiové alkaloidy, ale mohou jimi být kontaminována v důsledku poškození škodlivým organismem a během sklizně.
  • Existuje jen málo zpráv o nežádoucích účincích, které vznikají po konzumaci máku v potravinách, nicméně nelze předpokládat, že se takové reakce čas od času neobjeví. Účinky podobné morfinu byly pozorovány u lidí po konzumaci jedné porce pokrmu obsahujícího semena máku kontaminovaná opiovým alkaloidem.
  • Těhotné ženy, kojenci, lidé starší 75 let a osoby, které trpí zdravotními poruchami se zhoršenou respirační funkcí, jsou citlivější na nepříznivé účinky morfinu.

 

 

Zdroj: EFSA