Bezpečnost potravin

Opětovné varování před zdravotně závadným kozím sýrem

Vydáno: 30. 10. 2020
Autor: SVS

Výsledek kontroly SVS

Státní veterinární správa (SVS) varuje před kozím sýrem vyráběným v Nizozemsku a prodávaným v České republice v prodejnách řetězce Lidl. Výrobek může obsahovat baktérie listerie. O přítomnosti problematické šarže na českém trhu SVS informovala již v polovině měsíce. Německo aktuálně rozšířilo varování na všechny šarže tohoto výrobku. Zákazníci, kteří mají jakoukoliv šarži tohoto výrobku doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě prodej, o čemž již na svých internetových stránkách informoval také prodejce

Identifikace výrobku:
Název výrobku: „Milbona“  Ziegenrolle, aromatická – krémová, kozí rolka z Nizozemska
Výrobce JERMI Käsewerk GmbH, DE BW 331 EG
Bez rozdílu šarže a data spotřeby

Jak SVS informovala v tiskové zprávě ze 17. 10. 2010, na český trh mělo být dodáno okolo 4000 balení původní problematické šarže sýra. Při následném šetření bylo veterinárními inspektory zjištěno, že díky včasnému pozastavení distribuce se podařilo celou tuto šarži zadržet na skladech řetězce a žádné balení produktu se k českým spotřebitelům nedostalo.

Aktuálně Německo prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) rozšířilo varování. Jelikož existuje podezření, že listerie by mohly obsahovat i další šarže téhož výrobku, jsou z trhu stahovány všechny šarže produktu bez rozdílu.

Baktérie Listeria monocytogenes mohou způsobovat onemocnění zvané listerióza. Do lidského organismu se mohou dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin. Zdravý jedinec se obvykle s nízkými dávkami listerií vypořádá bez problémů. Nebezpečí však mohou tyto baktérie představovat pro osoby s oslabenou imunitou, staré lidi, děti a těhotné ženy. Baktérie pak spolehlivě likviduje dostatečná tepelná úprava potravin.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Sýr kozí rolka z Nizozemska

Zdroj: SVS