Bezpečnost potravin

Opět k hormonům a antibiotikům v mase

Vydáno: 24. 4. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24. 4. 2014.

Po internetu se opět šíří „zajímavé“ doporučení. Nevinně začínající text o prospěšnosti nakládat maso, aby bylo dobré a měkké, má sice titulek: „Jak ozdravit maso“, no budiž, ale v textu se objevuje sdělení, že všechno v obchodech nabízené maso obsahuje antibiotika, hormony a koncentrované toxiny a všemožné bakterie – a od toho je potřeba se distancovat!

Připustíme-li, že jde jen o neznalost, dalo by se nad tím mávnout rukou. Ale není tomu tak. Takováto sdělení se objevují se železnou pravidelností a jejich příjemce může nabýt dojmu, že by přece jen mohla vycházet z nějakých doložitelných faktů. Není tomu tak!

Státní veterinární dozor, jak náš, tak i v zemích EU, kde platí stejná veterinární legislativa, pečlivě situaci sleduje. Sleduje a dozoruje možnou kontaminaci potravních řetězců. O výsledcích našich, českých, veterinárních kontrol se každý může přesvědčit na stránkách www.svscr.cz v publikaci Kontaminace potravních řetězců. V loňském roce bylo provedeno více vyšetření než v roce předchozím, a to celkem 73 723 (70 670 v roce 2012), z toho 72 760 vyšetření v rámci plánovaných odběrů, plus 909 cílených vyšetření a 54 vyšetření vzorků dovážených komodit. Loni bylo nevyhovujících nálezů 0,17 %, (v roce 2012 0,15 %).

Situace je v podstatě na stále stejné úrovni (např. v roce 2009 to bylo 0,14 %). V případě krmiv pro hospodářská zvířata bylo procento nevyhovujících vzorků stejně nízké jako v roce 2012 (0,07 %). U dovážených krmiv nebyly zjištěny žádné vzorky s nevyhovujícím obsahem reziduí a kontaminantů.

Z tabulek za předchozích více jak 20 let je patrné, že průměrný obsah většiny sledovaných cizorodých látek je hluboko pod přípustnými hygienickými limity a většinou má klesající tendenci, výjimkou byl pouze vyšší obsah kadmia v tkáních převážně starších kusů skotu a koní a také olova u lovné zvěře jako důsledek kontaminace olověnou střelou.

Pokud jde o hormonální přípravky, ty se u nás používat nesmějí, a ani se nepoužívají. A antibiotika lze používat jedině na předpis veterinárního lékaře, ale produkty od léčených zvířat se ani tak nesmějí použít ani pro výživu lidí ani pro výrobu krmiv. Vyléčené zvíře je možné porazit až po uplynutí tzv. ochranné doby, kdy se již nadlimitní rezidua v mase nevyskytují. A o tom se přesvědčují orgány státního veterinárního dozoru.

Výsledky našeho monitoringu každoročně postupujeme orgánům EU a ty vždy, i letos, konstatují, že náš systém dozoru je důvěryhodný, tj. lze se na něj spolehnout.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR