Bezpečnost potravin

Opatřením obecné povahy SZPI pozastavuje uvádění na trh cizrnové pomazánky pro podezření na obsah botulotoxinu

Vydáno: 19. 8. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 19. 8. 2015.

V souvislosti s notifikací evropského systému rychlého varování (RASFF) o výskytu potraviny, u níž je podezření na kontaminaci botulotoxinem, na trhu v ČR, kterou dnes v nočních hodinách obdržela Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ze Slovenska, vydala SZPI, Inspektorát v Olomouci opatření obecné povahy. Tím SZPI nařídila všem provozovatelům potravinářských podniků na území České republiky, kteří uvádějí na trh předmětnou šarži potraviny
„Cizrnová rostlinná pomazánka 100g“, značka Lunter, datum použitelnosti 21/08/2015, výrobce ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica“, ihned pozastavit její uvádění na trh tj. zejména nenabízet ji dále spotřebitelům. Důvodem je podezření, že tato potravina obsahuje botulotoxin a tím může být škodlivá pro zdraví ve smyslu čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Předmětné opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnes poté, co bylo vyvěšeno na úřední desce inspektorátu v Olomouci (http://www.szpi.gov.cz/clanek/opatreni-obecne-povahy-cizrnova-rostlinna-pomazanka-100-g-znacka-lunter-datum-pouzitelnosti-21-08-2015.aspx). Opatření obecné povahy je k dispozici i na všech fyzických úředních deskách jednotlivých krajských inspektorátů SZPI.
Inspektoři SZPI nadále ověřují na celém území ČR distribuční kanály rizikové potraviny.
SZPI důrazně varuje všechny spotřebitele, aby uvedenou šarži potraviny v žádném případě nekonzumovali.
 
Aktualizace k 14. 9. 2015:
Dne 14. 9. 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím evropského systému rychlého varování (RASFF) informaci od dozorového orgánu Slovenské republiky – Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) – ohledně ukončení šetření případu podezření na výskyt botulotoxinu u výše jmenované šarže cizrnové pasty od slovenského výrobce Alfa Bio s.r.o. ŠVPS SR ve zprávě konstatuje, že provedené analýzy u všech odebraných vzorků nepotvrdily přítomnost kontaminace. Další informace viz webové stránky ŠVPS SK.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI