Bezpečnost potravin

Opatření proti íránským pistáciím

Vydáno: 27. 10. 2004
Autor:

Časté překračování limitu pro aflatoxin B1 v pistáciích vyvolalo nutnost zavedení přísnějšího a zdvojeného systému testování. Zatím Evropská komise nechce přistoupit k zákazu dovozu.

Vzhledem k vysokému počtu notifikací systému RASFF týkajících se překračování limitu aflatoxinu B1 bude vydáno další opatření EU ohledně dovozu pistácií z Íránu do všech členských států. Aflatoxin B1 je potenciální genotoxický karcinogen, který může vyvolávat rakovinu jater, i když se vyskytne ve velmi nízkých koncentracích.

Komise nechce zavést úplný zákaz dovozu, ale má být zaveden testovací režim jak v Íránu, tak v dovážející zemi EU. Náklady na odběr vzorků, analýzy, skladování a na zajištění průvodní dokumentace a také příp. náklady související s manipulací se zbožím, pokud je zjištěno překročení limitů, bude hradit dovozce nebo obchodník.

Dokumentace s výsledky analýz aflatoxinu B1 a celkového aflatoxinu provedených v Íránu bude obsahovat i informaci o produkci, třídění, skladování, zpracování, balení a přepravě. Příslušné členské státy budou také provádět analýzu, a sice z každé zásilky před jejím uvedením na trh, a zprávy o výsledcích předají Komisi. Každá zásilka může být kvůli testování zadržena na 15 dní a členský stát musí dodat průvodní dokumentaci. V případě rozdělené dodávky musí být testovány všechny části a všechny musí mít průvodní dokumenty.

Rozhodnutí má začít platit 1. 11. 2004 a mělo by přinést nápravu současné situace do 4 měsíců.

V jedné příloze k rozhodnutí je formulář certifikátu pro Íránské úřady, v druhé příloze je seznam vstupních míst, kterými mohou být pistácie z Íránu dováženy do EU.

EU Food Law, 2004, č. 183, s. 11