Bezpečnost potravin

Opatření FSIS pro operativní zákrok v případě kontaminace mletého masa

Vydáno: 17. 5. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Podle nové směrnice vydané v USA pro masný průmysl bude moci FSIS zahájit šetření ještě před konečným potvrzením pravděpodobně zjištěné kontaminace.

Podle nové americké směrnice pro průmysl, jejíž zveřejnění ve Federal Register se brzy očekává, bude moci inspekce Ministerstva zemědělství USA (USDA’s Food Safety and Inspection Service) začít s hledáním dodavatele zodpovědného za případnou kontaminaci E. coli ještě před konečným potvrzením testu. Dosáhne se tak větší pravděpodobnosti, že se zabrání případnému šířením nákazy, než kdyby se čekalo na kompletní dokončení testu.
Kompletní test je třístupňový. Pokud prvotní test u zpracovatele naznačí, že vzorek může být pozitivní (potentially positive), následuje druhý test. Pokud je i ten pozitivní, výsledek je deklarován jako pravděpodobně pozitivní (presumptive positive), a následuje konečný test. Pokud je i ten pozitivní, deklaruje se výsledek jako potvrzený (confirmed positive).
V minulosti se již stalo, že FSIS promeškala příležitost vystopovat původ kontaminace až po jatečný provoz, protože nezačala pátrat již v době, kdy byl vzorek posouzen jako „pravděpodobně pozitivní“.
Podle připravované směrnice bude mít FSIS oprávnění vyhledat i další provozovny vyrábějící mleté maso, které zpracovávají surovinu od téhož dodavatele, a preventivně zabránit, aby se další kontaminovaný produkt dostal ke spotřebiteli. 
FSIS každoročně testuje 13 000 až 15 000 vzorků mletého masa, přičemž méně než 1 % je pravděpodobně nebo prokazatelně pozitivních.
V případě pravděpodobně pozitivního vzorku musí inspektoři nejprve dokumentovat podmínky v podniku, v němž bylo maso umleto, a teprve poté na jatkách.
Podle opatření obsažených v „2008 Farm Bill“ (program zemědělsko-potravinářské politiky USA) požaduje FSIS, aby podnik:
1)  do 24 h informoval inspekci o testu, který byl „pravděpodobně pozitivní“,
2)  vyvíjel postup a spolupracoval s FSIS na plánech na stažení produktu z trhu v případě potvrzení testu,
3)  dokumentoval veškeré změny, které byly zavedeny do systému HACCP, aby se zabránilo opakování chyb ohrožujících bezpečnost potravin.
 
FSIS připravuje i další směrnici pro ověřování plánů HACCP. Není to zásadně nic nového, protože podniky i dosud musely používat vědecký postup, jako součást ověřování, že systém HACCP je schopen zabránit vzniku kontaminace. Nová směrnice však pomůže, aby toto ověřování bylo snadnější. Za tím účelem již byl první návrh přepracován, aby byl srozumitelnější, a byl schválen Poradním výborem inspekce pro maso a drůbež. Bylo navrženo, že bude vydána série příruček, které budou srozumitelné zaměstnancům a bude vytvořen seznam priorit pro ověřování.
Směrnice jsou ještě před konečným přijetím poskytnuty k nahlédnutí a k případným připomínkám na webu FSIS:
1)    Changes to FSIS Traceback, Recall Procedures for Escherichia coli O157:H7 Positive Raw Beef Product, and Availability of Compliance Guidelines
2)    HACCP Systems Validation.

EU Food Law, 2012, č. 529, s. 22-23

Objednávka kopie článku