Bezpečnost potravin

Opakované upozornění prodejcům tabákových výrobků na registrační povinnost

Vydáno: 22. 5. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 5. 2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opakovaně upozorňuje maloobchodní prodejce cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, že od 20. 5. 2019 jim vznikla registrační povinnost pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků. Proces registrace lze zdarma uskutečnit prostřednictvím online formuláře Státní tiskárny cenin.

Kontrolou dodržování této povinnosti je zákonem pověřena SZPI. Za účelem usnadnění komunikace pro dotčené prodejce tabákových výrobků SZPI zřídila dedikovanou emailovou adresu TTT@szpi.gov.cz, kam se mohou provozovatelé obracet s dotazy souvisejícími s nově vzniklými povinnostmi. SZPI dále doporučuje provozovatelům seznámit se s informacemi na webu SZPI v sekci Sledovatelnost tabákových výrobků zřízené v dubnu 2018. Veškeré pro prodejce podstatné informace SZPI dále shrnula v tiskové zprávě z 8. 2. 2019.

Distributor a prodejce tabákových výrobků, který neprovede uvedenou registraci, nebude moci nabízet cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret vyrobené nebo dovezené do EU po 20. 5. 2019. Prodejci mohou doprodat zásoby cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret vyrobené nebo dovezené do EU před 20. 5. 2019 – a tedy ještě neoznačené jedinečným identifikátorem –  do jednoho roku, tedy do 20. 5. 2020.

Registrační povinnost pro prodejce tabákových výrobků a navazujících hospodářských subjektů vznikla v souvislosti se vstupem v platnost Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků, jehož cílem je omezit nelegální prodej cigaret na území EU. Základním prvkem Nařízení je označení každého jednotkového balení, tedy například krabičky cigaret, jedinečným identifikátorem a dále přidělení identifikačních kódů všem zapojeným subjektům od výrobců až po první maloobchodní prodejce (trafika, supermarket, internetový obchod, automat). Subjekty tak zaznamenají pohyb každého balení tabákového výrobku od výrobce přes distribuci až ke konečnému prodejci a zaznamenaná data o pohybu tabákových výrobků zanesou do systému úložišť. Tzv. jedinečným identifikátorem se rozumí alfanumerický kód, který se neodstranitelně umisťuje na obal výrobku, může se jednat o datovou matici, QR kód nebo DotCode.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    
 
Zdroj: SZPI