Bezpečnost potravin

Opakované posuzování bezpečnosti aspartamu

Vydáno: 27. 2. 2013
Autor: sukova1

Úřad EFSA vede opakované prověřování podle nařízení 257/2010/EU. Není dostatek údajů o štěpných produktech, např. diketopiperazinu.V lednu 2013 zahájil úřad EFSA veřejnou konzultaci.

V květnu 2011 byl úřad EFSA vyzván Komisí (Request by the European Commission for a full re-evaluation of aspartame), aby do konce roku 2012 znovu posoudil bezpečnost sladidla aspartam (E 951), které bylo k použití do potravin schváleno v 80. letech, ale opakovaně se k němu vyskytují výhrady.

Posuzování aspartamu probíhá v souladu s nařízením 257/2010/EU o opakovaném hodnocení přídatných látek, které byly v EU schváleny před 20. lednem 2009. Ukončení posuzování aspartamu se původně předpokládalo až v r. 2020

Na základě výzvy obdržel EFSA 112 studií (Results of the Call for scientific data on aspartame), po jejichž prozkoumání zjistil, že není k dispozici dostatek údajů ohledně možných štěpných produktů aspartamu během skladování potravin. Jedná se o kyselinu 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazin-octovou (diketopiperazin – DKP) a další látky. Z toho důvodu Komise odsouhlasila prodloužení lhůty pro posouzení aspartamu do května 2013.

Úřad EFSA vydal výzvu k dodání doplňujících informací ohledně DKP a dalších produktech štěpení aspartamu (Call for data on DKP and other potential degradation products of aspartame).

V lednu 2013 zahájil úřad EFSA veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska ohledně bezpečnosti tohoto sladidla (Aspartam: EFSA führt Konsultation zu erster vollständiger Risikobewertung durch). Zúčastněné strany byly vyzvány k dodání svého vyjádření do 15. února 2013. Následně bude uspořádáno společné jednání, kde budou projednávány připomínky (Public consultation on the Draft scientific opinion on the re-evaluation of aspartame as a food additive). Za tím účelem úřad EFSA připravil souhrn nejčastějších připomínek (FAQs), k nimž jsou především vyžadovány vědecké názory, a také připravil první závěry týkající se navrhovaného vědeckého stanoviska (Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Gutachtenentwurf der EFSA zur Sicherheit von Aspartam (2013)


 

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 108, 2012, č. 12, s. 615

EFSA


Předcházející průběh hodnocení bezpečnosti aspartamu (na webu Agronavigator):

Zasedání expertů k problematice aspartamu (2009)

Nově se budou prověřovat negativní reakce na aspartam (2009)

EFSA připravuje nové posuzování bezpečnosti aspartamu (2008)

Zveřejněno vyhodnocení dosavadních studií o aspartamu (2007)

Novozélandský úřad pro bezpečnost potravin odmítá prohlásit aspartam za rizikový (2007)

Druhá italská studie o bezpečnosti aspartamu (2007)

Stanovisko FDA k bezpečnosti aspartamu (2007)

Druhá studie Ramazzini proti aspartamu (2007)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin potvrdil bezpečnost aspartamu (2006)

Prokázán rakovinotvorný účinek aspartamu (2005)

Nové prověřování bezpečnosti aspartamu (2005)