Bezpečnost potravin

Online kurz: Bezpečnost potravin během krize

Vydáno: 21. 4. 2020
Autor: EIT Food

Bezplatný online kurz je určen spotřebitelům se zájmem o potraviny či bezpečnost potravin.

EIT Food online kurz s názvem Panic-buying during crisis: How do food supply chains cope? (Nákupní panika během krize: Jak se s tím vyrovnají potravinové dodavatelské řetězce) je určený všem spotřebitelům a lidem se zájmem o potraviny či bezpečnost potravin.
Během kurzu budou zodpovězeny otázky týkající se potravinové bezpečnosti, které vyvstaly společně s probíhající pandemií COVID-19. Dále bude popsán celý agro-potravinářský řetězec včetně toho, jak se tento sektor vyrovnává se současnou krizí.
Online kurz je možné absolvovat bezplatně.
Kurz je dostupný
pouze v anglickém jazyce.
 

Zdroj: EIT Food