Bezpečnost potravin

One Health: Úřad EFSA spojuje síly s agenturami v EU

Vydáno: 14. 11. 2023
Autor: KM EFSA

Zdroj: EEA, EFSA


Úřad EFSA a jeho sesterské agentury poskytující vědecké poradenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin zveřejnily Společné prohlášení, v němž vyjadřují svůj společný závazek podporovat program „One Health“ („Jedno zdraví“) v Evropě.

Prohlášení bylo podepsáno u příležitosti konference „Jedno zdraví – Jedno zdraví pro všechny, všichni pro jedno zdraví„, která se konala 13. listopadu 2023 v Lucemburku. Na konferenci, kterou uspořádalo Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE), byl zhodnocen současný stav implementace přístupu Jedno zdraví v Evropě a diskutovalo se o tom, jak v budoucnu dále iniciativu Jedno zdraví posílit.

Spojením sil čelit mimořádným výzvám

Během úvodního zasedání představil hlavní vědecký pracovník úřadu EFSA Carlos das Neves meziagenturní pracovní skupinu pro Jedno zdraví, která spojuje úsilí v oblasti Jednoho zdraví vyvíjené úřadem EFSA a dalšími čtyřmi agenturami ENVI: Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Dr. das Neves k pracovní skupině uvedl: „Mimořádné výzvy, kterým dnes naše planeta čelí, vyžadují mimořádné úsilí. Budování bezpečného a udržitelného potravinového systému v Evropě je jednou z takových výzev, která bude vyžadovat mezioborovou spolupráci, koordinaci, komunikaci a budování kapacit. Jinými slovy, bude to vyžadovat přístup „Jedno zdraví“. Úřad EFSA a jeho sesterské agentury se zavázaly spolupracovat na poskytování tohoto tolik potřebného společného vědeckého poradenství. Společně jsme silnější.

Širší obrázek

Evropa čelí stále složitějším a častějším hrozbám pro zdraví a pohodu, které připomínají, že lidské zdraví je propojeno se zdravím zvířat, rostlin a ekosystémů. V současné době je všeobecně uznáváno, že řešení těchto hrozeb vyžaduje zavedení přístupu „Jedno zdraví“, který vyžaduje mezioborovou a multisektorovou spolupráci napříč oblastmi zdraví lidí, zvířat, rostlin a ekosystémů.

Přístup „Jedno zdraví“ získal v Evropské unii značný význam a odráží se v ambiciózních cílech obsažených ve společných strategiích EU „European Green Deal“, „European Health Union“ a „EU Global Health Strategy“. Při uvádění tohoto přístupu do praxe přetrvává však stále mnoho výzev.

Přílohy

Zdroj: EFSA