Bezpečnost potravin

On-line zjišťování alergenů

Vydáno: 12. 3. 2003
Autor:

Strukturální databáze alergenních proteinů je určena k identifikaci látek způsobujících alergické reakce.

Výzkumníci  Lékařské fakulty univerzity v Texasu vybudovali Struturální databázi alergenních proteinů  (SDAP), která má pomáhat alergologům identifikovat další látky, které mohou způsobovat alergické reakce, např. arašídovou alergii, u některých osob prostřednictvím vyhledání společných rysů s arašídovým epitopem (epitop … prostorové uspořádání určitého místa na molekule antigenu, které je určující pro specifickou tvorbu a reakci protilátek). SDAP je server integrující databázi alergenních proteinů s různými bioinformatickými nástroji pro představení strukturálních forem příbuzných alergenům a charakterizaci jejich epitopů. Databáze obsahuje informace o více než 350 epitopech. Více informací na adrese
http://fermi.utmb.edu/SDAP/index.html