Bezpečnost potravin

Omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Vydáno: 17. 3. 2021
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Informace Ministerstva zemědělství k problematice nakládání s plastovými výrobky

Foto: Shutterstock

Díky vysoké funkčnosti a relativně nízké ceně jsou plasty v čím dál větší míře všudypřítomné v každodenním životě. V mnoha odvětvích jsou zásadně důležité, ovšem stále častěji se využívají pouze pro krátkodobé účely a nejsou tak určeny k opětovnému použití nebo nákladově efektivní recyklaci. Evropská komise proto dospěla k závěru, že je nutné nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů a jejich únik do životního prostředí, zejména mořského biotopu, začít řešit, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů.

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (dále jen „směrnice 2019/904“) prosazuje přístupy v duchu oběhového hospodářství, které spíše, než výrobky na jedno použití upřednostňují udržitelné, netoxické a opětovně použitelné výrobky. Díky delšímu zachování hodnoty výrobků a materiálů a vzniku menšího množství odpadů se může hospodářství Unie stát konkurenceschopnějším a odolnějším a zároveň se tak sníží tlak na vzácné zdroje a životní prostředí.

Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaného rychloobrátkového spotřebního zboží, které se po jednom použití povětšinou vyhazuje, zřídka se recykluje a obvykle se z něho stanou odhozené odpadky. Zmíněná směrnice proto přichází s omezením těch plastových výrobků na jedno použití, které jsou nejčastěji nacházeny na plážích v Unii a představují zhruba 50 % znečištění moří.

Členské státy mají proto povinnost do roku 2021 zakázat uvádění jednorázových plastových výrobků na trh a dále také zavést opatření k dosažení významného snížení spotřeby například plastových nádob na potraviny, nápojových kelímků, vlhčených ubrousků či lehkých plastových nákupních tašek. Na různé výrobky se budou uplatňovat rozdílná opatření. Transpoziční lhůta pro členské státy k přijetí vnitrostátních předpisů v souladu s novou směrnicí 2019/904 je do 3. července 2021.

Komise v současné době pracuje na nových vodítkách, která by měla členským státům pomoci s určením toho, jaké výrobky budou spadat pod novou směrnici 2019/904. Jejich zveřejnění se plánuje v průběhu roku 2021. V této souvislosti se vedou i vážné diskuse na téma správného reagování regulace jednorázových plastů na celosvětovou koronavirovou krizi, která naopak některé požadavky již schválené směrnice zpochybňuje, neboť maximalizuje bezpečnostní a hygienické požadavky na obaly, u kterých se bez jednorázové varianty těžko hledá adekvátní alternativa.

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí předložilo na konci roku 2020 návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů.

Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice 2019/904 do českého právního řádu. Navrhovaný zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. Zákaz postihne hlavně jednorázové plastové výrobky – příbory, talíře, brčka, vatové tyčinky, tyčinky k uchycení balónků, nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu a také výrobky z oxoplastu. Podmínkou zákazu je ovšem dostupnost vhodné a udržitelnější alternativy, která je také cenově přijatelná. Zákon má platit od letošního července, ovšem výrobcům je umožněno doprodat naskladněné zásoby, úplný zákaz uvádění do oběhu by tak měl začít platit nejpozději o rok později.

Foto: Shutterstock

Nová legislativa zahrnuje také další opatření, například nádoby do objemu 3 litrů s uzávěry a víčky z plastu musí mít tyto uzávěry připevněny k výrobku. Další opatření řeší budoucí povinný podíl recyklovaného plastu u plastových lahví, což vyvolalo potřebu jasné definice a také dostupnost kvalitního recyklátu. V případech určitých produktů, například hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry, musí výrobci uživatele informovat o tom, jak se jich po použití řádně zbavit. Výrobci některých produktů také musí uživatele upozornit na dostupnost opakovaně použitelných alternativ. Právní úprava požaduje i zavedení tzv. systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro vybrané plastové výrobky. Návrh také obsahuje cíle pro zpětný odběr plastových nápojových obalů.

Detailní přehled všech opatření, které zákon zavádí, můžete nalézt zde.

25. 1. 2021 vláda posunula návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí směrem do parlamentu. Stav projednávání můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo začátkem února 2021 podklad, který obsahuje přehled nejčastějších otázek a odpovědí na dotazy k povinnostem vyplývajícím ze směrnice EU 2019/904 a návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
Podklad je dostupný zde: https://www.mzp.cz/cz/omezeni_dopadu_plastovych_vyrobku.

 

Zdroj: MŽP, foodnet