Bezpečnost potravin

Omezení cefalosporinů v USA

Vydáno: 27. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Úřad FDA upravil opatření týkající se podmínek použití beta-laktamových antibiotik v určitých případech u skotu, prasat, kuřat a krůt.

Úřad FDA vydal zákaz používání cefalosporinových antibiotik (beta-laktamová antibiotikaFederal Register, 6.1.2012 Omezení platí od 5. dubna 2012. Důvodem je skutečnost, že je třeba těmito antibiotiky šetřit, aby mohla být využívána při léčbě lidí (pneumonie, ošetření infekcí kůže a měkkých tkání, zánětlivá pánevní onemocnění, infekční onemocnění diabetiků, infekce močového ústrojí).
Opatření přikazuje použití tzv. „extra label“, aby nedošlo k překročení přípustné dávky, četnosti a trvání aplikace, a předepisuje se administrativní  zpracování. FDA vydal podobné opatření v r. 2008, v němž (na rozdíl od nového omezení) nebyly obsaženy výjimky. Výjimky v některých případech umožňují  použití cefalosporinů bez stanovených limitů.
Veterináři mohou i nadále předepsat cefalosporiny, ale pouze v souladu se stanovenými omezeními podle nového opatření FDA.

Food Bussiness News, 7, 2012, č. 24, s. 16

Objednávka kopie článku

Další informace: