Bezpečnost potravin

Omezení aditiv s hliníkem v EU

Vydáno: 1. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nové nařízení 380/2012/EU reguluje použití laků obsahujících hliník a vypouští ze seznamu povolených aditiv nahraditelné křemičitany E 556 a E 559.

Ve stanovisku úřadu EFSA z května 2008 (EFSA-Q-2006-168 , EFSA-Q-2008-254) je doporučeno snížení tolerovatelné týdenní dávky (TWI tolerable weekly intake) pro hliník na 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Skutečný příjem se odhadoval na 1,6 až 13 mg hliníku denně, což odpovídá 0,2 až 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti týdně u dospělých s hmotností 60 kg. EFSA varoval před vysokým příjmem hliníku především u dětí vzhledem k jejich nízké hmotnosti.
Zdrojem hliníku jsou především potraviny, do nichž se hliník, kromě přirozeného obsahu, dostává ze zařízení i prostřednictvím aditiv.

Nařízení o aditivech 1333/2008/ES povoluje použití některých barviv a laků, které mohou obsahovat hliník, aniž by byla stanovena nejvyšší povolená koncentrace. Pro dekoraci povrchu cukrovinek a cukrářských výrobků se může použít hliník (E 173), do proslazeného ovoce nebo vaječného bílku sírany hlinité (E 520 – 523), do piškotového pečiva a jako nosič určitých barviv kyselý fosforečnan sodno-hlinitý (E 541), k výrobě doplňků stravy škrobový oktenylsukcinát hlinitý (E 1452), a dále křemičitany hlinité (E 554 – 556, a E 559) jako protispékavé látky.
Aluminiové laky se vyrábějí absorpcí ve vodě rozpustného potravinářského barviva na hydratovanný oxid hlinitý (alumina), čímž se získá barvivo nerozpustné ve vodě. Potravinářské výrobky se barví buď dispergováním laku ve výrobku nebo vytvářením potahu na výrobku. Barviva ve formě laků se používají např. při výrobě pečiva, cukrovinek, dezertů a kořenicích přípravků. Dosud nebyl limitován obsah hliníku v lacích.

Specifikace aditiv je určena nařízením 231/2012/EU, které od 1. 12. 2012 zrušuje dřívější směrnice o specifikaci jednotlivých skupin aditiv.Pro kvantifikaci podílu zdrojů nebyly v r. 2008 k dispozici dostatečné údaje. Proto Komise rozhodla, že je třeba doplnit potřebné podmínky, aby hodnota TWI nebyla překračována.

V květnu 2011 bylo zpracováno a zveřejněno nové stanovisko EFSA (EFSA-Q-2011-00033 ). Na základě toho bylo vydáno nařízení 380/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník (Úřední věstník EU, L 119, ze 4. 5. 2012, s. 14), a na jehož základě dochází k omezení aditiv obsahujících hliník.
Budou povoleny pouze hliníkové laky připravené z určených barviv (tabulka 3, část A přílohy II), a to pouze v těch kategoriích potravin, u nichž jsou výslovně stanoveny maximální limity pro hliník pocházející z laků (část E).
Uvádění obsahu hliníku na etiketách hliníkových laků, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, bylo dosud dobrovolné. Do 12 měsíců od vstupu nového nařízení v platnost bude uvádění obsahu hliníku povinné, aby mohli výrobci potravin používající hliníkové laky přizpůsobit jejich aplikaci stanoveným maximálním limitům.
Bentonit E 558 (dříve jako nosič), který obsahuje hliník, se již nepoužívá, takže byl ze seznamu povolených přídatných látek odstraněn (z části B přílohy II).
Křemičitan vápenato-hlinitý (E 556) a křemičitan hlinitý (kaolin, E 559) jsou ze seznamu povolených přídatných látek odstraněny (v části B přílohy II ), protože mohou být nahrazeny jinými látkami. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o rozsáhlý zásah do dlouhodobého používání určitých aditiv, bude nutná přechodná doba, tzn., že některá ustanovení začnou platit až v průběhu r. 2014.

EU Food Law, 2012, č. 533

Související informace:
A-Z slovník: Hliník