Bezpečnost potravin

Olověné náboje mají za následek vyšší koncentraci olova v mase lovné zvěře

Vydáno: 4. 4. 2013
Autor: berankova1

Pro běžné konzumenty lovné zvěře nehrozí zvýšené zdravotní riziko z příjmu olova.

Jestliže je srnčí nebo jiná spárkatá lovná zvěř zastřelená olověným střelivem, maso obsahuje více olova než maso lovné zvěře zastřelené bezolovnatými náboji. Vyšší hladina olova nebyla zjištěna pouze v okolí střelného kanálu na hrudi (prsa), ale také ve vzdálenějších kusech masa, jako je hřbet a kýta. Toto jsou první výsledky analýz mnoha vzorků z různých regionů Německa, které byly testovány v rámci projektu „Bezpečnost potravin – masa lovné zvěře z honitby“, který byl sponzorován Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV) a koordinován Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik (BfR).

„Tato první data shromážděná vědeckými metodami ukazují, že olověné náboje jsou primárním zdrojem vstupu olova do masa lovné zvěře, kdežto přísun olova z pastvy zvěře je méně významný. S ohledem na ochranu dětí a žen v plodném věku, v domácnostech s vysokou spotřebou masa z lovné zvěře (což jsou většinou lovci a jejich rodiny), výsledky potvrzují doporučení: jíst pouze maso z lovné zvěře zastřelené bezolovnatými náboji,“ vysvětlil prezident BfR, Prof. Dr. Andreas Hensel na symposiu „Alle(s) Wild? – Stádium vědeckých znalostí o chování neolovnatých nábojů při lovu a kontaminace masa lovné zvěře (získané lovem) složkami střeliva: olovem, mědí a zinkem.

Maso lovné zvěře je přírodní, vysoce kvalitní potravina. Jestliže je toto maso jedeno pouze jednou až dvakrát za rok, jak je obvyklé obecně u populace v Německu, pak není žádné zvýšené zdravotní  riziko z příjmu olova z masa lovné zvěře zabité olověnými náboji.
Na symposiu 18. a 19. 3. 2013 byly dále diskutovány výsledky studií o konečném výkonu bezolovnatých nábojů (při usmrcení) a jejich chování při odrazu ve srovnání s konvenčním olověným střelivem, společně s eko-toxikologickými otázkami.

Zdroj:  BfR  (Spolkový úřad pro hodnocení rizik, Německo) http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2013/06/lead_ammunition_results_in_higher_lead_concentrations_in_game_meat-133182.html