Bezpečnost potravin

Olej z kukuřičných klíčků s vysokým podílem sterolů a tokoferolů

Vydáno: 18. 1. 2006
Autor:

Vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k potravině nového typu – oleji z kukuřičných klíčků, ve kterém byla pomocí molekulární destilace zvýšena koncentrace fytosterolů a tokoferolů.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) uveřejnil dne 12. ledna 2006 vyjádření k bezpečnosti oleje z kukuřičných klíčků s vysokým podílem nezmýdelnitelných složek. Uvedený olej se získává zakoncentrováním frakce nezmýdelnitelných látek rafinovaného oleje z kukuřičných klíčků pomocí vakuové destilace (“molekulární destilace”). Složením mastných kyselin a kontaminantů je uvedená potravina nového typu shodná se svým zdrojem (rafinovaným olejem z kukuřičných klíčků). Rozdíl mezi uvedenou potravinou nového typu a jejím zdrojem spočívá ve zvýšení frakce nezmýdelnitelných látek z 1,2 g/100 g na 10,0 g/100 g (např. 7 g/100 g sterolů a 2 g/100 g celkových tokoferolů) a v současném snížení triacylglycerolů (z 98,8 g/100 g na 90 g/100 g). Použití vakuové destilace vede rovněž tomu, že se v potravině nového typu zvyšuje koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a pravděpodobně i jiných organických kontaminantů. Je proto zapotřebí provádět přísná kontrolní opatření, která zajistí, že výsledný produkt splňuje požadavky platné legislativy.

Pokud jde o toxikologii, mikrobiologii a alergenní potenciál, je potravina nového typu srovnatelná s rafinovaným kukuřičným olejem.

Podle návrhu žadatele o schválení by se uvedená potravina nového typu mohla používat jako přísada pro široký okruh výrobků, přičemž by dodávala 70 mg sterolů/g a 20 mg celkových tokoferolů/g. Při zamýšleném denním příjmu 2 g by tak dodávala 40 mg celkových tokoferolů, což odpovídá 11 mg ekvivalentů a-tokoferolu. Není pravděpodobné, že by se překročila tolerovatelná horní hladina příjmu pro vitamin E, která u dospělých činí 300 mg/den (SCF, 2003). Denní příjem 2 g tohoto oleje poskytuje 140 mg celkových fytosterolů. Jde o množství, které je nižší, než doporučovaný příjem (1–3 g/den), o kterém se uvádí, že účinně snižuje hladiny LDL-cholesterolu v séru (SCF, 2002).

 

Panel expertů EFSA došel k závěru, že potravina nového typu je bezpečná pro humánní účely za specifikovaných podmínek použití.

Příloha : Vyjádření EFSA k oleji z kukuřičných klíčků se zvýšeným obsahem sterolů a tokoferolů [pdf ; 207836 bytů]

 

EFSA