Bezpečnost potravin

Olej z dýně nevhodný ke spotřebě

Vydáno: 22. 12. 2014
Autor: SZPI

SZPI při kontrole zjistila ve výrobku Váš olej z dýně překročení max. limitu pro benzo(a)pyren a sumu PAH.

Výrobek: Váš olej z dýně
Místo kontroly: Bohemia Olej s.r.o., Kraslice (Čs. armády 1360/3, 35801 Kraslice)
Skupina potravin: Jedlé tuky, oleje / Rostlinné tuky, oleje
Kategorie: Nebezpečné potraviny
Nevyhovující parametr: benzo[a]pyren
                                     Suma PAH (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen)

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu pro látku benzo(a)pyren a překročení  maximálního limitu pro celkové množství polyaromatických uhlovodíků. Jedná se o karcinogenní látky.

Datum minimální trvanlivosti: 17.03.2015
Obal: sklo
Množství výrobku v balení:  0,1 l
Výrobce:  Bohemia olej s.r.o.
Země původu:  China
Země výroby:  Czech Republic
Datum odběru vzorku: 17.9.2014

Zdroj:  SZPI, Potraviny na pranýři

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):