Bezpečnost potravin

Ohlédnutí za akcí „Dny bezpečnosti potravin“

Vydáno: 7. 6. 2006
Autor:

Ve dnech 15. - 24. 5. 2006 bylo spotřebitelské a odborné veřejnosti nabídnuto několik akcí zaměřených na bezpečnost potravin v České republice.

            Během desetidenní informační akce „Dny bezpečnosti potravin“, kterou pořádalo Informační centrum bezpečnosti potravin (ÚZPI) společně s Úřadem pro potraviny (MZe) ve dnech 15. až 24. května 2006, byly spotřebitelské a odborné veřejnosti nabídnuty tematické pořady ve sdělovacích prostředcích, semináře, přednášky na vysokých školách, a v neposlední řadě také  doprovodné programy pro žáky mateřských a základních škol (naučně-zábavné pořady) i programy pro mateřská centra. Při všech akcích byly tradičně rozdávány informační a propagační materiály týkající se problematiky bezpečnosti potravin (potravinářská aditiva, označování potravin, GMO, výživová doporučení apod.). Na zajištění „Dnů bezpečnosti potravin“ spolupracovaly i další organizace, které se bezpečnosti potravin věnují, a to Ministerstvo zdravotnictví, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR, VŠCHT Praha, ČZU, Potravinářská komora a spotřebitelská sdružení. Jednotlivé akce prvního ročníku Dnů bezpečnosti potravin měly  velmi dobrou úroveň a byly kvalitně organizačně zajištěny.

 

Z realizovaných akcí jmenujme např. odborný seminář na téma „Bezpečnost potravin“ na VŠCHT (připravuje se sborník přednášek), odbornou přednášku na téma „Zajištění bezpečnosti potravin“  na České zemědělské univerzitě (velký zájem studentů) nebo konferenci na téma „Drůbež a mléko ve výživě člověka“, která proběhla tamtéž (účast odborníků ze Slovenské pol’nohospodárské univerzity v Nitře). Velmi zdařilá byla akce v pražské zoologické zahradě s naučně-zábavným programem pro děti a mobilním Infopultem  IC BP pro dospělé. Do soutěžního kvízu o zajímavé ceny s otázkami k ptačí chřipce, BSE, značení potravin a správného zacházení s potravinami se zapojilo více než 300 dětí různých věkových kategorií. V přírodním amfiteátru probíhal naučně zábavný program pro děti s písničkami umělecké skupiny Vanda a Standa a v mobilním Infopultu odpovídali pracovníci ministerstev zemědělství a zdravotnictví a ÚZPI na dotazy spotřebitelů. Během celého dne bylo rozdáno na 4 000 kusů informačních letáků.

 

Cílem této informační kampaně bylo především seznámit spotřebitelskou veřejnost s ověřenými zdroji informací z oblasti zajištění bezpečnosti potravin v České republice. Přínosem jsou pro nás reakce a časté dotazy spotřebitelů, a to jen potvrzuje, že český spotřebitel není lhostejný ke kvalitě a bezpečnosti potravin na našem trhu, a také, že dbá na to, jak se správně stravovat. V dalších letech proto hodláme v informačních kampaních pokračovat a již dnes se těšíme na další ročník „Dnů bezpečnosti potravin“.

 

Příští rok nashledanou !

 

Vaše Informační centrum bezpečnosti potravin a Úřad pro potraviny MZe