Bezpečnost potravin

OECD: bezpečnost nanomateriálů

Vydáno: 27. 9. 2010
Autor:

Zpráva OECD ze 7. zasedání k problematice vyráběných nanomateriálů. Paříž (Francie), 7.–9.7.2010.

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezivládní organizace, ve které se setkávají zástupci 33 průmyslových zemí v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Pacifiku a také Evropské komise, aby koordinovali a harmonizovali politiky, diskutovali o aktuálních problémech a společně reagovali na mezinárodní problémy.
Většina práce OECD se provádí ve více než 200 specializovaných výborech a pracovních skupinách vytvořených ze zástupců členských zemí. Sekretariát OECD se nachází v Paříži. Je rozdělen na ředitelství (direktoráty) a divize.
Divize pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost (EHS) publikuje bezplatné dokumenty v 10 různých sériích:
– testování a hodnocení,
– dobrá laboratorní praxe a monitorování shody,
– pesticidy a biocidy,
– management (řízení) rizika,
– harmonizace regulačního dohledu v biotechnologii,
– bezpečnost potravin a krmiv nového typu,
– chemické havárie,
– registr uvolňovaných a přenášených polutantů,
– emise (Emission Scenario Documents),
– bezpečnost vyráběných nanomateriálů.
Více informací o programu EHS a publikacích EHS je k dispozici na www.oecd.org/ehs/.
 
Dne 22.9.2010 OECD uveřejnila nový dokument o současném vývoji/aktivitách v oblasti bezpečnosti vyráběných nanomateriálů (viz příloha). Jde o výstup ze 7. zasedání pracovní skupiny pro vyráběné nanomateriály, které se uskutečnilo v Paříži ve dnech 7.–9.7.2010.
Uvedená zpráva je v pořadí již 26. publikací vydanou v sérii “bezpečnost vyráběných nanomateriálů”. Sekce I uvedené publikace zahrnuje národní aktivity zaměřené na bezpečnost vyráběných nanomateriálů, tj. uvádí i aktivity v ČR (str. 26/86). Sekce II se zabývá aktivitami v rámci jiných organizací (ISO/TC 229, WHO).
Ostatní publikace ze série “bezpečnost vyráběných nanomateriálů” jsou k dispozici zde.
 
 
Zdroj: nanowerk