Bezpečnost potravin

Odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod

Vydáno: 12. 10. 2006
Autor:

EFSA prověřoval bezpečnost použití aktivované aluminy k odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod.

Přírodní minerální vody mohou obsahovat u zdroje vyšší koncentrace fluoridů než jsou maximální limity koncentrace stanovené pro jednotlivé složky přírodních minerálních vod směrnicí Komise 2003/40/EHS. Odstraňování fluoridů je povoleno pouze autorizovaným postupem, kterým je filtrace přes vrstvu aktivované aluminy (málo hydratovaného oxidu hlinitého).
Evropský úřad pro bezpečnost potravin, panel expertů pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (EFSA–AFC) vyhodnocoval bezpečnost použití aktivované aluminy k odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod.
EFSA–AFC došel k názoru, že za optimalizovaných výrobních podmínek je uvolňování nečistot z aluminy, pokud vůbec k uvolňování dochází, vždy nižší než jsou příslušné limity stanovené ve směrnici. Pravidelnou regenerací aktivované aluminy podle zásad dobré výrobní praxe (GMP) a HACCP se nezvyšuje riziko mikrobiální kontaminace. Vzhledem k tomu, že se absorpční kapacita aktivované aluminy v průběhu použití snižuje a provádí se proto její regenerace, je zapotřebí obsah fluoridů v opracované vodě vhodným způsobem monitorovat.

EFSA