Bezpečnost potravin

Odstraňování arsenu z pitné vody

Vydáno: 8. 1. 2005
Autor:

Na universitě ve Wyomingu vyvinuli jednoduchou, rychlou a efektivní filtrační metodu k odstranění toxických sloučenin arsenu z vody. Mezní limit pro obsah arsenu v pitné vodě se v USA od r. 2006 sníží na 10 µg/l, což je limit platný v Evropě.

Ve vodě v USA a některých dalších zemích (především jižní a jihovýchodní Asie, Střední a Jižní Amerika, ale i Maďarsko) se vyskytují vysoké koncentrace arsenu, což je ze zdravotního hlediska závadné.

V ČR je vyhláškou 252/2004 Sb. o pitné vodě stanoven limit pro arsen 10 μg/l.

Vyhláškou 275/2004 Sb. o balených vodách je stanoven limit 50 μg/l pro přírodní minerální vody, a to do 1. 1. 2006 (poté bude platit limit 10 μg/l), a pro balené kojenecké a pramenité vody platí limit 5 μg/l.

(Arsen v potravinách je limitován vyhláškou 305/2004 Sb., a sice hodnotami 0,1 mg/kg pro dětskou výživu, 0,2 pro ovoce a ovocné šťávy, 0,5 pro čokoládu a 1,0 pro ocet a výrobky z kakaa.)

V USA dojde od 1. 1. 2006 také ke snížení přípustného množství srzenu v pitné vodě z 50 na 10 μg/l. Proto bude nutné v některých případech arzen z vody odstraňovat.

Prof. Reddy z univerzity ve Wyomingu (USA) vyvinuli po tříletém výzkumu jednoduchou, rychlou a efektivní filtrační metodu odstraňování arsenu z vody. Laboratorně vyráběné částice oxidu měďnatého jsou schopny snížit kontaminaci vody arsenovými sloučeninami pod detekovatelnou mez. Některé dřívější techniky umožňovaly odstranit jen některé méně škodlivé sloučeniny, nebo pokud byly účinné i z hlediska vysoce toxických sloučenin arsenu, byly velmi těžkopádné a časově náročné.

Novým postupem nevznikají škodlivé vedlejší látky a není zapotřebí úprava pH vody. Postup není ovlivňován ani případnou přítomností  sloučenin, jako jsou např. sírany. Výsledky byly ověřeny kontinuálním testováním.

Metoda byla objevena při hledání postupu pro odstranění selenu z vody. Selen, který je jakožto esenciální prvek v mnoha zemích Evropy deficitní, se v některých částech USA vyskytuje v toxickém množství.

Problém nadměrného množství arsenu není však omezen jen na pitnou vodu, ale protože je rostlinami s vodou přijímán a v případě některých ve větší míře ukládán, může se arsen vyskytovat v některých potravinách ve vyšších koncentracích.

Food Processing, 73, 2004, č. 10, s. 6