Bezpečnost potravin

Odstranění alkoholu s možným obsahem metylalkoholu

Vydáno: 27. 9. 2012
Autor: Státní zdravotní ústav

Stanovisko k odstranění podezřelého alkoholu (s možným obsahem metylalkoholu) od spotřebitelů (občanů) a právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Na základě konzultace s odborem odpadů MŽP se bude považovat a zařazovat vzniklý odpad z podezřelého alkoholu (s možným obsahem metylalkoholu) jako odpad nebezpečný.

Doporučený postup odstranění výše uvedeného odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platné znění:

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinni ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění předávat tento nebezpečný odpad pouze oprávněným osobám mající souhlas k nakládání s tímto odpadem podle výše citovaného zákona.

Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 16 03 05* – Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném.

Doporučený postup odstranění výše uvedeného odpadu pro občany ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platné znění:

Uvedený odpad vzniklý od občanů je podle zákona č.185/2001 Sb., nebezpečnou složkou komunálního odpadu. Původcem odpadu je obec. Obce, podle zákona o odpadech, musí vytvořit systém sběru odpadů od obyvatel. V současné době je sběr nebezpečného odpadu prováděn prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilním sběrem nebezpečných složek komunálních odpadů.

Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 20 03 99* – Komunální odpady jinak blíže neurčené (nebezpečný odpad).

Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném.

Zdroj: SZÚ