Bezpečnost potravin

Odrůdová pravost sadby a porostů chmele pod stálým dozorem

Vydáno: 4. 2. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Dne 29. ledna 2020 proběhl v Senohrabech u Benešova tradiční Chmelařský kongres, pořádaný Svazem pěstitelů chmele. Účastníky kongresu byli i naši zástupci, kteří se zaměřili mimo jiné i na problematiku Žateckého poloraného červeňáku s ohledem na fenotypové odchylky ve výsadbách chmele. V této souvislosti uvedli, že chmel, který ÚKZÚZ certifikuje je v pořádku i s ohledem na jeho kvalitu. Kategoricky popřeli možné tvrzení, že by byl „vadný“ s ohledem na výrobu piva.

Ze strany ÚKZÚZ byla chmelařům slíbena pomoc při hledání náhrad za rušené účinné látky na ochranu rostlin a ředitel Daniel Jurečka ve svém příspěvku taktéž zdůraznil, že ÚKZÚZ bude i nadále zajišťovat certifikaci chmele, jak vyplývá ze zákona.

Zástupci ústavu zrekapitulovali postup ÚKZÚZ při řešení problematiky odrůdové pravosti Žateckého poloraného červeňáku ve výsadbách chmele od roku 2017, kdy ústav obdržel první stížnosti na odrůdovou pravost sadby a porostů chmele.

ÚKZÚZ reagoval ustanovením „Pracovní skupiny chmel“ a z jejího podnětu provedl kontroly zajištění udržovacího šlechtění u udržovatelů odrůdy i kontroly výroby sadby chmele u výrobců sadby.

Byla založena vegetační zkouška chmele (2017), proveden monitoring porostů (2018) a vypracovány odborné posudky (2019). „Zrealizovali jsme a dále připravujeme i legislativní změny, které by měly přispět k výrobě odrůdově pravé a čisté sadby chmele, jejíž původ bude dohledatelný od výchozího materiálu až po pěstitele“, uvedl Jiří Urban, ředitel Sekce rostlinné výroby.  Zmínil i vyvážený pohled médií na kauzu „Chmel“, který přinesl např.  Týdeník Zemědělec (viz příloha).

Informoval také o srpnovém zveřejnění „Prohlášení ÚKZÚZ k situaci ohledně odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák“ na webu ústavu, ve kterém bylo prezentováno, že

  • není prokázáno, že by chmel z rostlin s odlišným fenotypovým projevem měl jiné obsahové látky, že by byl tedy „vadný“ s ohledem na výrobu piva.
  • K vlastní certifikaci chmele: veškeré výsadby chmele jsou řádně evidovány v Registru chmelnic, a to včetně odrůdové skladby. Všichni pěstitelé vyplňují v Prohlášení producenta odrůdu.  Následně je chmel ověřen pracovníky ÚKZÚZ.  Ověření jakéhokoliv „vadného“ chmele je tak zcela vyloučeno.

Vedoucí Oddělení chmele a certifikace produktů Zdeněk Chromý dále seznámil účastníky kongresu s některými statistickými údaji ÚKZÚZ z roku 2019:

Sklizňová plocha chmele – 5003 ha. Sklizeno – 7 145 t chmele. Průměrný výnos chmele – 1,43 t/ha. V porovnání s rokem 2018 činil nárůst produkce chmele 39,37 % (o 2018,29 t více). V roce 2019 v ČR chmel sklízelo 119 producentů, bylo vyplněno 3984 Prohlášení producenta, označeno bylo 146 047 obalů s chmelem. Co se týká chmele české provenience, ÚKZÚZ ověřil 1282 t neupraveného chmele a 4180 t upraveného chmele, z toho ve formě granulí 3929 t a 251 t lisovaného chmele (z toho 82 t ve formě puků – tento způsob zpracování má stoupající tendenci). Dále bylo pracovníky ÚKZÚZ ověřeno 488 t cizího chmele baleného pod kontrolou (upraveného ve formě granulí).

V neposlední řadě byli výrobci sadby chmele pozváni na důležité únorové semináře, které bude ÚKZÚZ organizovat k nové fytosanitární legislativě v oblasti trvalých kultur.

Semináře proběhnou ve dnech 18. 2. 2020 v Praze (MZe) a 19. 2. 2020 v Brně (Hotel Slavia).      

Podle nového nařízení EU o „zdraví rostlin“ se vydávání rostlinolékařských pasů stává součástí uznávacího řízení rozmnožovacího materiálu chmele a bude jej provádět Oddělení trvalých kultur ve spolupráci s terénní inspekcí ÚKZÚZ.

Příloha: Český chmel pod drobnohledem – článek v týdeníku Zemědělec č. 37/2019

Ivana Kršková, tisková mluvčí tel. 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock