Bezpečnost potravin

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru – stravování

Vydáno: 14. 5. 2020
Autor: MPO

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu


Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky. S provozem callcentra pomáhají i dobrovolníci z řad veřejnosti.

(Aktualizováno 14. 5. 2020)

Na stránce naleznete nejčastější otázky a odpovědi členěné do 3 okruhů podle míry detailu:

 

Táma č. 6 – Stravování: 

6.   Stravování

 • Pozůstalí požádali hospodu (uzavřenou), zda v ní mohou pořádat soukromou smuteční hostinu. Mohou?
  Nedojde-li ke změnám, do 25. května nemohou. Restaurace je brána jako provozovna, která musí být v rámci usnesení vlády uzavřena pro vstup osob. Od 11. května je možné provést smuteční hostinu na venkovní zahrádce restaurace/hospody.
 • Je možné mít otevřeno výdejní okénko rychlého občerstvení na poliklinice?
  Ano, prodej přes provizorní výdejové okénko je pro stravovací služby možný, i pro rychlé občerstvení. Nemělo by docházet ke shlukování osob. Prodejní místo musí být vybaveno pomůckami osobní hygieny. Zákaz provozu je uplatňován jen na obchodní centra s výměrou nad 5 000 m2
 • Mohou být restaurace se zahrádkou provozovány tak, že vedle výdejového okénka bude možný provoz i s obsluhou zahrádky? Můžou zákazníci používat toalety?
  Je možné otevřít restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko (jak je tomu doposud) a v rámci venkovních (letních) zahrádek, a to i s venkovní obsluhou. Ve vnitřních prostorách bude možné používat pouze WC.
 • Mohou mít restaurace v obchodních centrech nad 5000 m2 otevřeno již 25. května?
  Tato informace ještě nebyla Ministerstvem zdravotnictví upravena, nicméně se to dá předpokládat.
 • Na zahradní restauraci je pouze vstup přes provozovnu. Je možné klienty pustit přes provozovnu?
  Pokud bude v rámci vnitřních prostor zajištěno, aby nedocházelo ke shlukování osob, a budou jasně vyznačeny koridory, přes něž budou moci zákazníci pouze projít na venkovní prostor, pak je možno takovou zahrádku otevřít. V rámci vnitřních prostor bude moci provozovatel zpřístupnit pouze toalety.
 • Venkovní zahrádka bude moci otevřít 11. 5., provozovatel se ptá, zda umělci, kteří tam budou mít produkci, musím mít test RT-PCR?
  Ano.
 • Zahrádka s obsluhou – jsou nějak omezeny otevírací hodiny? Mají využívat své standardní nádobí, nebo dále jen kelímky a jednorázové nádobí?
  Otevírací doba venkovních zahrádek je omezena vyhláškou obce. Nebyl stanoven zákaz používání standardního (skleněného, porcelánového, keramického apod.) nádobí. Podmínky pro provoz venkovních zahrádek jsou uvedeny v krizovém opatření vlády.
 • Provozovny fast food umístěné ve food courtu v nákupním centru nad 5 000 m2. Od kdy mohou pouze vydávat zabalené pokrmy (nikoliv k přímé konzumaci na místě), pokud stolečky a židle ve food courtu budou v uzavřené zóně, kde vstup nebude možný.
  Prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 je zakázán. Není tedy povoleno ani vydávat zabalené pokrmy s výjimkou dálkového objednání a donášky k zákazníkovi domů. Otevřít budou moci 25. května, nedojde-li ke změnám.
 • Lze považovat za venkovní prostor terasu, přiléhající k restauraci, se 3 stranami otevřenými a textilní stříškou?
  Ano.
 • V podmínkách pro provoz venkovních zahrádek je napsáno, že zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Kolik lidí může sedět u jednoho stolu? Co se rozumí pod pojmem stůl? Může být více stolů sraženo?
  Pravidla pro venkovní zahrádky nelimitují počet lidí sedících u jednoho stolu, nicméně je potřeba brát v potaz pravidla pro omezení volného pohybu, která stanoví, že na veřejně dostupných místech může být taková skupina maximálně desetičlenná. Stolem se rozumí jeden stůl, ne sražení většího množství stolů k sobě. U jednoho stolu tak může sedět max. 10 osob.
 • Restaurace v Praze každoročně provozuje předzahrádku, k čemuž vždy žádá o povolení příslušný MěÚ, památkáře, TS apod., a za provoz odvádí poplatek. Bude letos poplatek odpuštěn? Pokud ano, musí restaurace absolvovat standardní povolovací procedury?
  Žádné podobné centrální opatření není, je to na rozhodnutí konkrétních orgánů, zejména místních samospráv, které doporučujeme kontaktovat.

Více informací na:   https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#konkretni

 

Zdroj: BusinessInfo.cz