Bezpečnost potravin

Odloženo tvrzení o glykemických sacharidech a funkci mozku

Vydáno: 27. 5. 2013
Autor: sukova1

Tvrzení, že sacharidy s pomalou postprandiální odezvou přispívají k normální funkci mozku je sice pravdivé, pozitivně hodnocené úřadem EFSA, ale zatím nebylo zařazeno do pozitivního seznamu.

Úřad EFSA vydal v r. 2011 pozitivní stanovisko k požadavku na schválení tvrzení, že „glykemické“ sacharidy (mono-, di- i poly-sacharidy s pomalou postprandiální odezvou) přispívají k normální funkci mozku, (ke kognitivním/mentálním schopnostem, k soustředění, k paměti). Platnost tvrzení je podložena, protože glukóza je preferovaným zdrojem energie pro většinu tělních buněk. Glukóza je potřebná pro krytí energetické potřeby mozku. Denní potřeba se odhaduje na 130 g. Toto množství by mělo být konzumováno jako součást vyvážené stravy.

Většina zástupců členských států však vyjádřila na jednání v prosinci 2012 obavy z přijetí tohoto zdravotního  tvrzení, protože by mohlo způsobovat matení spotřebitele, vzhledem k tomu, že národní výživová doporučení usilují o snížení spotřeby cukru.

Obdobné obavy byly vyjádřeny ohledně tvrzení, že fruktóza snižuje postprandiální hladinu cukru v krvi.

Stálý výbor pro potraviny na jednání 4. února 2013 potvrdil, že toto tvrzení nemá být zatím zařazeno do aktualizovaného seznamu tvrzení schválených dle čl. 13.1. Neznamená to ovšem, že tvrzení není pravdivé.

K problému se hodlají ještě v tomto roce vrátit a jednat o tom, zda by pomohla úprava podmínek souvisejících s použitím tvrzení.

Již předtím došlo k obdobnému odložení tvrzení o účinku kofeinu.

Do pozitivního seznamu tvrzení podle článku 13.1 bude zařazeno:
–          omega-3 MK + růst a vývoj mozku, regulace krevního tlaku, renální funkce, krevní srážlivost, zánětlivé a imunologické reakce. Aby nebyl příjem  nadměrný, musí se zajistit, aby denní dávka EPA + DH nepřekročila 5 g,
–          sušené švestky + normální funkce střeva,
–          alfa-cyklodextrin + posprandiální glykemická reakce (podmínkou je min. 100 g denně). 

EU Food LawWeekly, 2013, č. 566, s. 7-8