Bezpečnost potravin

Odložení zdravotních tvrzení o kofeinu i přes pozitivní stanoviska EFSA

Vydáno: 21. 5. 2013
Autor: sukova1

Obavy s týkají hlavně nadměrného zvýšení příjmu kofeinu z energetických produktů v kombinaci s tréningem.

Již delší dobu probíhá projednávání zdravotních tvrzení souvisejících s kofeinem, o jejichž uvádění na výrobcích mají zájem především firmy vyrábějící různé povzbuzující nápoje.

Stanovisko EFSA, „Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increased fat oxidation leading to a reduction in body fat mass (ID 735, 1484), increased energy expenditure leading to a reduction in body weight (ID 1487), increased alertness (ID 736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103) and increased attention (ID 736, 1485, 1491, 2375) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006″, které bylo vypracováno na žádost Komise a zveřejněno v dubnu 2011, posuzovalo několik zdravotních tvrzení o účincích kofeinu:
–   zvýšení oxidace tuku vedoucí ke snížení tuku v těle (ID 735, 1484), neprokázáno,
–   zvýšení výdeje energie vedoucího ke snížení tělesné hmotnosti (ID 1487), neprokázáno,
–    zvýšení čilosti/bystrosti/hbitosti (alertness), (ID 736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103 uznáno), míněno zlepšení kognitivních a mentálních schopností (v případech, kdy schopnosti závisejí na funkcích mozku a nervové soustavy, které podmiňují soustředění, schopnost učení, paměť, rozhodování, a také rezistenci vůči stresu zlepšení mentálního stavu), stimulační mentální a fyzický účinek (zvyšuje duševní čilost během intenzivní svalové aktivity). 
Byla uznána role kofeinu na zvýšení čilosti, projevující se rychlostí reakčního času, a to u zdravých osob obou pohlaví a v dávkách nejméně 75 mg. Podmínkou by mělo být, aby obsah kofeinu v porci byl nejméně 75 mg a bylo uvedeno upozornění, že v případě dětí může dávka 5 mg/kg tělesné hmotnosti způsobovat přechodné změny chování, jako vzrušení, podrážděnost, nervozitu nebo úzkost. Při těhotenství a laktaci se doporučuje umírněný příjem kofeinu z jakýchkoli zdrojů.
–     zlepšení soustředění (attention, concentration), (ID 736, 1485, 1491, 2375), uznáno za podmínek jako v přechozím bodě.

Původně žádosti usilovaly i o schválení těchto tvrzení i pro kávu (Coffea arabica L. a další  Coffea spp.) a pro  guaranu (Paullinia cupana Kunth), které však podle vyjádření EFSA nebyly dostatečně přesně pro tento účel specifikovány, a proto tvrzení pro ně nebyla brána v úvahu.

Další stanovisko EFSA – “Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increase in physical performance during short-term high-intensity exercise (ID 737, 1486, 1489), increase in endurance performance (ID 737, 1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and reduction in the rated perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006” se vyjadřuje k tvrzením o účincích kofeinu při sportovních výkonech:
–    zvýšení výkonu při intenzivní krátkodobé tělesné námaze, neprokázáno,
–    zvýšení vytrvalostního výkonu. Účinek byl uznán v případě příjmu min 3 mg/kg tělesné hmotnosti, a sice hodinu před výkonem, přičemž pravidelní konzumenti kofeinu alespoň jeden den před výkonem příjem kofeinu vynechají. Cílovou skupinou jsou dospělí provozující vytrvalostní sporty,
–    zvýšení kapacity vytrvalostního výkonu. Účinek byl uznán za stejných podmínek jako u předcházejícího tvrzení, ale doba bez příjmu kofeinu má být nejméně 12 h před výkonem,
–    snížení vnímání námahy/zatížení při sportovním výkonu. Účinek byl uznán v případě příjmu min 4 mg/kg tělesné hmotnosti, a sice hodinu před výkonem, přičemž pravidelní konzumenti kofeinu alespoň 12 hodin před výkonem příjem kofeinu vynechají.

Komise měla na základě dílčích pozitivních stanovisek úřadu EFSA v úmyslu legalizovat 5 tvrzení o kofeinu tím, že je zařadí do seznamu schválených tvrzení, ale v prosinci 2012 proti nim vystoupili zástupci členských států.

V případě prvních dvou tvrzení určených obecné populaci a týkajících se zvýšení mentálních schopností (zvýšení čilosti a soustředění) se výhrady týkaly jen platnosti používání varování, když je za bezpečnou dávku uznán denní příjem 300 mg.  
U tří tvrzení o účincích kofeinu při sportovních výkonech (zvýšení vytrvalostního výkonu a jeho kapacity, snížení vnímání námahy) se výhrady se týkaly potenciálního nadměrného příjmu kofeinu sportujícími osobami, především příjmem energetických nápojů a koncentrátů (shots) v kombinaci s tréningem.
Přetrvávají obavy ze všeobecné zvýšené konzumace produktů se „zdravotním“ tvrzením, a speciálně ze zvýšeného příjmu kofeinu dětmi konzumujícími produkty, které jim nejsou určeny. 

Komise proto odložila zavedení tvrzení v platnost, a následně (v dubnu 2013) si vyžádala od úřadu EFSA odpovědi na doplňující otázky:

– Maximální limit příjmu kofeinu ze všech zdrojů
– Riziko interakce kofeinu s alkoholem a dalšími složkami energetických nápojů
– Platnost a přiměřenost hodnoty maximálního denního příjmu 300 mg/den
– Úroveň činností, která neznamená riziko pro následující skupiny populace: obecná, dospělí provozující fyzické aktivity v různé intenzitě, těhotné a kojící ženy, deti a dospívající.

Stanovisko EFSA má být zpracováno do 6 měsíců.

EU Food Law Weekly, 2013, č. 560, s. 2-3
EFSA