Bezpečnost potravin

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

Vydáno: 8. 8. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.

Nadále zůstávají zachovány povinnosti při dovozu pro přenos škůdců a patogenů rostlin vysoce rizikových rostlin a komodit, mezi které patří doložení rostlinolékařského osvědčení, předem ohlášení zásilky dovozcem a prohlídka v cílové destinaci. Dovoz ostatních fytosanitárně regulovaných rostlin a zboží musí být pouze předem ohlášen.

Úřední prohlídky se tak prozatím nepřesouvají na hraniční vstupní místa. Instituce Spojeného království (UK)* tímto reagují na stav příprav procesů a postupů sanitárních a fytosanitárních sektorů s celním odbavením ve snaze koordinovat jednotnou změnu a usnadnit a zpřehlednit přechod obchodníkům a průmyslu změny po Brexitu.

Tento stav potrvá do konce roku 2023.

Souhrnný přehled podmínek obchodování s  UK ve vztahu k ÚKZÚZ je zveřejněn na www. ukzuz.cz – Brexit

Vzhledem k tomu, že i nadále může docházet ke změnám podmínek, především při vývozu komodit z EU, je tento přehled na webu průběžně aktualizován. V případě jakýchkoliv dotazů lze konzultovat s ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu – odv@ukzuz.cz.

*Severní Irsko zůstává trvale v obchodním prostoru EU bez povinností vývozní certifikace a  rostlinolékařských dovozních kontrol zásilek.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ