Bezpečnost potravin

Odhad rizika z Listeria monocytogenes v RTE masných a drůbežích výrobcích

Vydáno: 5. 3. 2003
Autor:

Postup vypracovaný Úřadem pro kontrolu bezpečnosti potravin v USA (FSIS). K dispozici je úplný dokument o rozsahu 34 stran. Je uvedena definice RTE masných a drůbežích výrobků.

Úřad pro kontrolu bezpečnosti potravin (Food Safety Inspection Service, FSIS) ministerstva zemědělství v USA (USDA) uveřejnil 21. února 2003 návrh týkající se odhadu rizika z Listeria monocytogenes v RTE masných a drůbežích výrobcích. Návrh zahrnuje různá opatření k regulaci tohoto mikroorganismu, jejichž cílem je snížení počtu onemocnění a úmrtí spojovaných s tímto mikroorganismem. Všeobecná diskuse k návrhu se uskutečnila 26. února 2003.
Pozn.: RTE (Ready-to-Eat) masné a drůbeží výrobky se definují jako výrobky, které byly vyrobeny tak, že je lze bezpečně konzumovat bez další úpravy spotřebitelem (tj. bez tepelné úpravy nebo aplikace některého procesu vedoucího k usmrcení patogenů).

Na internetové stránce FSIS je k dispozici úplný text návrhu Odhad rizika z Listeria monocytogenes v RTE masných a drůbežích výrobcích.