Bezpečnost potravin

Odborný seminář Výživa pro každý den

Vydáno: 9. 10. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Seminář je určen ředitelům základních škol a pedagogům 1. stupně základních škol.

Cílem projektu

je podpořit rozvíjení kompetencí žáků v oblasti podpory zdraví. Nabízí pedagogům základních škol možnost získat nové aktuální informace z oblasti správné výživy a bezpečnosti potravin, doplněné přímou didaktickou aplikací pro výuku na 1. stupni základní školy.

Seminář je určen ředitelům základních škol a pedagogům 1. stupně základních škol.

Účast na semináři je zdarma.
Seminář se uskuteční v sedmi krajích naší republiky.  

Termíny a místa konání seminářů

(* bude upřesněno)

Kraj

Datum

Čas

Město

Místo

Plzeňský

21.11.2018

9:00 – 11:00

Plzeň

Aula KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42

Královehradecký

26.11.2018

12:15 – 15:00

Trutnov

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov, Malé náměstí 158

Karlovarský

10.12.2018

10:00 – 12:00

Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, Husitská 2053

Jihočeský

*

*

*

*

Liberecký

*

*

*

*

Moravskoslezský

*

*

*

*

Pardubický

     

OBSAZENO

 

Přihlásit se můžete

na e-mailových adresách info@vyzivaspol.cz a vyziva.spv@volny.cz

Každý účastník semináře obdrží odborně garantovaný metodický materiál s doporučením, jak u žáků mladšího školního věku rozvíjet správné stravovací návyky. V přímé obsahové návaznosti nabízí didaktické zpracování dané problematiky do podoby pracovních listů, které mohou učitelé poskytnout žákům jako aktivizační pomůcku ve výuce zaměřené na výchovu ke správné výživě.

Garant projektu:

PaedDr. Eva Marádová, CSc., Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Lektory jsou tvůrci materiálů:

MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu
Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, pedagožka s dlouholetou praxí, autorka pracovních listů

 

Hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství č. 107/2018 ,,Vzdělávání ředitelů a učitelů základních škol v oblasti zdravé výživy, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, za účelem začlenění zmíněných témat do učebních osnov“.

 

Zdroj: Společnost pro výživu