Bezpečnost potravin

Odborný seminář – Úřední kontrola krmiv

Vydáno: 1. 11. 2013
Autor: ÚKZÚZ

Seminář "Úřední kontrola krmiv" se bude konat 28. 11. 2013 v budově Ministerstva zemědělství.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKZÚZ pořádá odborný seminář  –  Úřední kontrola krmiv

Datum: 28.11.2013  9:30 – 13:00
Místo konání: budova MZe, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 400

Program:
Uvítání, úvodní slovo

 ředitel ÚKZÚZ Bc. Zdeněk Mach
Vystoupení zástupce MZe
Kontrolní mechanismy v krmivářských provozech 

 – Kontrolní postupy, HACCP, dekontaminační programy
Mobilní výrobny krmiv
 – Odpovědnost provozovatelů, kontrola mobilních výroben
Problematika dioxinů v krmivech
 – Nařízení 225/2012, kontrola přítomnosti dioxinů v krmivech
Výsledky Úředních kontrol za rok 2013
 
– Rozsah a zaměření kontrol, zjištěné nedostatky, přehled správních řízení
  – Rozsah a struktura úředních vzorků krmiv, výsledky analýz, přehled    nevyhovujících vzorků
Novinky v Úředních kontrolách pro rok 2014
 
(Hodnocení úrovně provozů, placení nevyhovujících vzorků)
Diskuse

Účast semináře je omezená a je možná pouze po registraci. 
K registraci na akci využijte on-line formuláře.
Registrační formulář
Kontakt: Ivana Kršková, ivana.krskova@ukzuz.cz

Zdroj:  ÚKZÚZ