Bezpečnost potravin

Odborný seminář s účastí zahraničních lektorů na téma: Živiny a rizikové prvky v půdě

Vydáno: 30. 10. 2017
Autor: VÚRV

Termín konání semináře je 15.–16. listopadu 2017.

Česká technologická platforma pro zemědělství,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

si Vás dovolují pozvat na dvoudenní odborný seminář s účastí zahraničních lektorů, na téma:

Živiny a rizikové prvky v půdě

Termín konání: 15.–16. listopadu 2017
Místo konání: aula VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha 6 – Ruzyně

Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde.
Akce je pořádána bez vložného.

Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit: na 1. nebo na 2. den, příp. na celou akci.

Zdroj: VÚRV


Foto: Shutterstock