Bezpečnost potravin

Odborný seminář „Pohled přes hranice“

Vydáno: 14. 3. 2019
Autor: Česká společnost rostlinolékařská

Seminář se koná 10. a 11. dubna 2019 v Dolních Dunajovicích.

Česká společnost rostlinolékařská, Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a  Slovenská rastlinolekárska spoločnosť s podporou Ministerstva zemědělství  a za spolupráce ČAZV – odboru rostlinolékařství, Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a České asociace ochrany rostlin si Vás dovolují pozvat na odborný seminář, který se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana

„POHLED PŘES HRANICE“

na téma

INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN = ZDRAVÉ ROSTLINY, BEZPEČNÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(škodlivé organismy = riziko pro konzumenta a složky životního prostředí)

10. a 11. 4.  2019
DOLNÍ DUNAJOVICE
Kulturní dům Dr. Karla Rennera
(budova Obecního úřadu)

Cílem semináře je poskytnout informace nejen široké zemědělské veřejnosti, ale i laikům o rizicích škodlivých organismů ohrožující kulturní rostliny a skladované rostlinné substráty a jejich negativní vlivy na konzumenta a základní složky životního prostředí a o uplatnění integrované ochrany rostlin jako nástroje k eliminaci těchto nežádoucích dopadů. 
Seminář je určen nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro manažery obchodních řetězců, pracovníky působící v oblasti ochrany životního prostředí, státní a veřejné správy, školství a pracovníků zabezpečujících ochranu zdraví lidí, výrobu bezpečných potravin a krmiv včetně odborných poradců.

 

Pozvánka a odborný program (pdf)

 

Odborní garanti 
Ing. Vladimír Řehák, CSc. tel.: +420 221 082 265, +420 221 082 270, mob.: +420 723 739 041, 
e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz; v.rehakk@seznam.cz
Ing. Petr Harašta, Ph.D. tel.: +420 724 207 924, e-mail: petr.harasta1@gmail.com

Organizační garant
Ing. Dagmar Obdržálková (tel.: +420 722 913 337), e-mail: dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

 

Organizační pokyny

Účast na semináři je bez účastnického poplatku, cestovné, ubytování a stravu si hradí účastníci sami. Přednášející a hosté budou mít úhradu noclehu a stravy zajištěnu pořadatelem. Zahraniční prezentace je v němčině, trvání jedné přednášky je stanoveno na 25 min. + 5 min. rezerva, je zajištěno oboustranné simultánní tlumočení (německo-česky-německy). Přednášky budou po odsouhlasení přednášejících umístěny na webových stránkách České společnosti rostlinolékařské http://www.rostlinolekari.cz.  

Přihlášky k účasti lze uplatnit do 29. 3. 2019
Ing. Dagmar Obdržálková, tel.: +420 722 913 337, e-mail: dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

 

Zdroj: Česká společnost rostlinolékařská, z.s.


Foto: Shutterstock