Bezpečnost potravin

Odborný seminář a prohlídka rodinné farmy v Jeníkově na Vlašimsku

Vydáno: 22. 5. 2014
Autor: ASZ ČR

Celodenní akce pro rodiny s dětmi proběhne 31. 5. 2014 na farmě rodiny Hájkových v Jeníkově na Vlašimsku.

Definice rodinné farmy, její význam a přínos pro venkov, zpracování a prodej zemědělské produkce ze dvora, welfare zvířat, opatření v krajině a pozemkové úpravy – těmto konkrétním tématům vybraným z „Křížové cesty českého sedláka“ bude věnován odborný seminář určený široké veřejnosti, který proběhne v sobotu 31. května v rámci celodenní akce pro rodiny s dětmi na farmě rodiny Hájkových v Jeníkově na Vlašimsku.

Jedná se již o druhou akci tohoto typu pořádanou letos Asociací soukromého zemědělství ČR u příležitosti OSN vyhlášeného Mezinárodního roku rodinných farem, předchozí hostil poslední dubnovou sobotu vítěz soutěže Farma roku 2013 – Galloway farma rodiny Vacíkových v Roupově u Přeštic.

Hlavním smyslem série těchto seminářů je přinést návrhy řešení jednotlivých témat, která budou na závěr celého seriálu zpracována do uceleného sborníku a ten předán coby podklad pro další diskusi politické reprezentaci, vysokým školám, výzkumným ústavům a dalším institucím. Na seminář do Jeníkova byli pozváni a ke konkrétním tématům se vyjádří ředitel Českého statistického úřadu Jiří Hrbek, ředitel Krajské veterinární správy Středočeského kraje Zdeněk Císař, bývalý ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR Petr Bendl a zástupci Svazu marginálních oblastí.

Foto02Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se budou moci přesvědčit o tom, že výše uvedená témata zcela přesně v praxi charakterizují Hájkovic rodinnou farmu, do jejíhož provozu jsou zapojeny všechny tři generace. Rodina se zde věnuje pěstování pícnin, obilí, řepky i hlavního artiklu – brambor, chovu 60 kusů masného skotu plemene Charolais a drobného zvířectva (králíků, holubů, slepic a perliček). Nabízí celoroční prodej brambor ze dvora, ale i jejich rozvoz, vedle domácností a maloodběratelů jsou dodávány také do škol a nemocnic. Prodej předem objednaného hovězího masa maloodběratelům probíhá bedýnkovou metodou.

Mnoho druhů hospodářských zvířat a moderní zemědělská technika jistě budou velkým lákadlem pro rodiny s dětmi, které tak budou mít možnost lépe poznat život na farmě. K tomu dopomohou i nejrůznější naučné stezky včetně tolik oblíbené farmářské s osmi stanovišti, menším dětem bude určena rozsáhlá herna pod širým nebem. Nebude chybět ani spousta stánků s poctivými českými potravinami a originálními výrobky. 

Přijďte i s celou rodinou prožít den plný poznání a zábavy na farmu, která v loňském roce vybojovala stříbro v soutěži Asociace soukromého zemědělství Farma roku! Celodenní program bude připraven od 10 do 16 hodin, seminář začíná ve 12.30 hodin.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

Zdroj:  Asociace soukromého zemědělství ČR