Bezpečnost potravin

Odborná přednáška: Malnutrice u seniorů

Vydáno: 14. 2. 2013
Autor: ÚZEI

Odborná přednáška, která se koná v rámci potravinářských úterků dne 26. 2. 2013.

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Praha pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 26. února 2013 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 213 ve 2. p.

Téma: Malnutrice u seniorů a možnosti jejího zlepšení

Přednášející: MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Ústav výživy 3. LF UK

Autoři: MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., Ústav výživy 3. LF UK

 
Příloha: Pozvánka