Bezpečnost potravin

Odborná konference o ochraně zvířat

Vydáno: 27. 9. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27.9. 2010.

V uplynulém týdnu, ve dnech 21. – 22. září, proběhla v Brně odborná konference Ochrana zvířat a welfare 2010, již 17. ročník! Konferenci organizovala Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, za podpory Státní veterinární správy ČR a Ministerstva zemědělství ČR.

Konference je vždy zaměřena na aktuální otázky ochrany a pohody (welfare) hospodářských, zájmových, pokusných a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat. A bylo tomu tak i letos. Mezi účastníky byli pracovníci státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemci o danou problematiku. Ze zahraničí se účastnili konference odborníci z osmi zemí.

Ve  47 odborných příspěvcích se dostalo na problematiku přepravy, porážek, což byla i témata, která Státní veterinární správa ČR  úspěšně řešila v době českého předsednictví EU.

Přednášející se též věnovali řešení a posuzování vybraných faktorů působících v chovech kuřat chovaných na maso a při zajištění welfare v chovech telat a jalovic. Pozornost si zasloužila i problematika chovu a ochrany ryb.

Kapitola sama pro sebe je chov zájmových zvířat, kde jsou problémy se zajištěním jejich pohody. Své o tom mohou říci konkrétně pracovníci krajských veterinárních správ.

Z volně žijících zvířat působí v městských aglomeracích potíže populace zdivočelých holubů, na konferenci byly prezentovány zkušenosti např. s regulací, zejména s omezením hnízdních možností, popřípadě se snížením jejich počtu a podmínek, za jakých k němu lze přikročit. Zajímavé byly příklady z ochrany kolonií netopýrů.

Podle Milana Maleny, šéfa Státní veterinární správy, byly velkým přínosem referáty z oblasti právních předpisů, které mají vliv na občanskoprávní vztahy.

Pro představu o odborné úrovni konference lze nahlédnout do sborníku:
http://vfu-www.vfu.cz/oz/welfare/Proceedings2010.pdf

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.