Bezpečnost potravin

Odborná akce: Zimní houby

Vydáno: 21. 2. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Přednáška Ing. Anny Švecové (Česká mykologická společnost ) se koná dne 28. února 2012 od 14:00 v rámci potravinářských úterků.

Přednáška: „Zimní houby“
Přednášející: Ing. Anna Švecová, Česká mykologická společnost, pracovník mykologické poradny v Praze

Přednáška obsahuje základní informace o systematice vyšších hub s uvedením taxonomického členění podle současných poznatků s uvedením příkladů vybraných zástupců nejvýznačnějších a nejznámějších taxonomických skupin.
Další část přednášky pojednává o významu hub v životním prostředí.
Součástí přednášky je pasáž zabývající se obecně bionomickými nároky hub na jednotlivé typy lokalit a mikrolokalit. Schopnost hub přežívat, růst a fruktifikovat v nepříznivých, netypických až extrémních podmínkách je demonstrována na druzích, kterým vyhovují nízké teploty.
Jsou prezentovány příklady pozdně podzimních, zimních a časně jarních známých, méně běžných i vzácnějších druhů vyskytujících se na území České republiky. Jsou mezi nimi uvedeny i druhy povolené k potravinářským účelům povolené vyhláškou č.157/2003 Sb. v platném znění.

POZVÁNKA